Viacčlenných rodín na Slovensku ubúda

19. 11. 2014

Televízna stanica STV 1_logo(13. 11. 2014; Televízna stanica STV 1; Správy RTVS; 19:00; por. 2/22; Timea Cimermanová, Janette Štefánková)

Janette Štefánková, moderátorka: „Mladí zostávajú čoraz dlhšie bývať u rodičov. Vyplýva to z prognózy vývoja rodín a domácností na Slovensku do roku 2030. Odborníci z Prognostického ústavu Slovenskej akadémie vied poukazujú na to, že viacčlenných rodín bude ubúdať."

Timea Cimermanová, redaktorka: „Viacčlenné rodiny budú do roku 2030 ubúdať a naopak, porastie počet bezdetných, či jednočlenných domácností."

Boris Vaňo, Infostat, Výskumné demografické centrum: „V budúcnosti budú stále menej zastúpené a budú väčšinovým modelom len v jedenástich okresoch na severe stredného a východného Slovenska."

Timea Cimermanová: „Jedno pravidlo bude platiť ešte viac ako v súčasnosti. Čím väčšie miestá, tým menšie domácnosti. Najväčšia zmena však čaká juh Slovenska, kde je čoraz viac jednočlenných rodín. Tie v súčasnosti tvoria tretinu všetkých domácností."

Boris Vaňo: „Najhorší scenár jednoznačne čaká juh stredného a východného Slovenska. Vysoké zastúpenie neúplných rodín, nerodinných domácností a domácností jednotlivcov."

Timea Cimermanová: „Môže za to podľa prognostikov menej sobášov za posledných tridsať rokov a viac rozvodov."

Branislav Bleha, demograf: „Ten fenomén singles, teda tých jednotlivcov, ktorí sa sem akosi dostáva môžno z toho západného sveta, je istým prejavom transformácie, liberalizácie, teda také pojmy, s akými sa stretávame na západe, trebárs swales teda single women, earnings a lot in London, ako samostatne žijúce manažérky v Londýne. Alebo L.A.T., to znamená living apart together, to znamená partneri, ktorí žijú ako partneri, ale každý žije vo svojom vlastnom byte, tak také sa pomaličky dostávajú už aj k nám."

Timea Cimermanová: „Podľa demografov nás čaká aj pokles pôrodnosti a menej sobášov. Mladé páry odkladajú vstup od manželstva, niekedy až po tridsiatke. Zvyšuje sa však aj priemerná dĺžka života."

Branislav Šprocha, Prognostický ústav SAV: "Dáme ruku do ohňa za to, že bude sa znižovať intenzita úmrtnosti. Čiže v podstate úmrtnosť môže zohrávať do budúcnosti pri prežívaní tých jednotlivých typov domácností čoraz väčšiu úlohu, ale predovšetkým vo vyššom veku."

Timea Cimermanová: „Mladí zostávajú čoraz dlhšie bývať u rodičov. Tento fakt výrazne vplýva na formovanie rodín a domácnosti. Na začiatku deväťdesiatych rokov vo veku tridsať rokov žilo s rodičmi necelých sedemnásť percent mužov a sedem percent žien. V súčasnosti je to viac ako štyridsať percent mužov a štvrtina žien."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o. (prepis relácie)
(MB)

Kľúčové slová:
sociálna a ekonomická geografia

Odbory vedy a techniky:
Spoločenské vedy

Tlač