Viera a veda

03. 11. 2014

Televízna stanica JOJ_logo(29. 10. 2014; Televízna stanica JOJ; Noviny o 17:00; 17:00; por. 16/27; Andrea Pálffy Belányi, Ján Mečiar)

Andrea Pálffy Belányi, moderátorka: „Ako ste videli a počuli, pápež František opäť zaujal svet a vyvolal diskusiu."

Ján Mečiar, moderátor: „No ale zaznelo, že nie je to až také prekvapujúce. Klaudia Suchomel Guzová sa rozprávala, ako ste videli, so známym slovenským vedcom Juraj Tóthom a ten jej povedal aj to, že je to len potvrdenie línie doterajších pápežov Jána Pavla II. a Benedikta XVI, ktorí sa tiež vyjadrovali o otázkam vzniku vesmíru a vývoja človeka."

RNDr. Juraj Tóth, katedra astronómie FMFI UK: „Je to v podstate také prirodzené, pretože tá otázka pôvodu je napríklad vo filozofii, alebo v náboženstve sa rieši, čiže prečo vôbec celý svet vznikol a ako to postupuje, ako to funguje, tak to riešia prírodné vedy."

Andrea Pálffy Belányi: „Nebije sa to teda s tou teóriou, podľa ktorej stvoril svet Boh?"

Ján Mečiar: „Ani nie. Dnes už Bibliu doslovne vníma málokto, neopisujú sa v nej nejaké detaily, nie je to žiadna prírodovedecká príručka a stručne povedané v Biblii sa hovorí kto je pôvodca tohto všetkého čo je tu okolo nás, nie ako to ten pôvodca stvoril."

RNDr. Juraj Tóth: „Tie prírodné vedy už idú do detailov, do tých jednotlivých zákonitostí a princípov, ktoré vlastne Boh do tej prírody vložil. Takže v takomto zmysle aj tí starší ľudia, ktorí si to naozaj predstavovali, že Pán Boh naozaj ako kúzelník, čo práve pápež komentuje, že takto si to nemožno predstavovať, že on s nejakou paličkou tvorí veci zázračne, ale to zázračné je vlastne v tom, že my vidíme tie prirodzené procesy, ktoré vedú až k tomu vzniku človeka."

Ján Mečiar: „Dá sa to teda chápať aj tak to, čo povedal pápež František, že Boh je pôvodca a evolúcia je nástroj a ako nám povedal Imrich Gazda z Katolíckej univerzity v Ružomberku, skúmaním tohto nástroja sa zaoberajú aj vatikánski vedci."

PhDr. Imrich Gazda, Katolícka univerzita RK: „Vatikán priamo podporuje aj skúmania v týchto oblastiach, napríklad cez Pápežskú akadémiu vied, ktorú možno prirovnať k Slovenskej akadémii vied."

Andrea Pálffy Belányi: „Natíska sa potom ešte jedna zásadná otázka v ktorej budú mať ľudia určite zmätok. Bol najprv Boh a potom Veľký tresk, alebo naopak?"

Ján Mečiar: „Dobrá otázka, zaujímavá a podľa kresťanského učenia Boh tvorí všetko z ničoho a do tohto učenia by tým pádom nezapadalo, že Boh vznikol spolu s celým vesmírom pri Veľkom tresku. Boh je úplne pôvodný vo všetkom."

RNDr. Juraj Tóth: „To učenie kresťanské hovorí o tom, že následne Boh tvorí celý vesmír. A ako, tak to už rieši povedzme kozmológia, alebo astrofyzika."

Andrea Pálffy Belányi: „No zdá sa, že pápež František naozaj vyvolal veľké debaty a ešte aj vyvolá, pretože včera zverejnili časť posolstva, ktoré adresoval prezidentovi Medzinárodnej asociácie exorcistov, ktorá má práve zjazd v Ríme. Pochválil ich, že robia dobrú prácu a že sú pre cirkev dôležití, pretože bojujú s dielom diabla."

Ján Mečiar: „No ale o tom budeme ešte v Novinách o sedemnástej hovoriť."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o. (prepis relácie)
(MB)

Kľúčové slová:
filozofické vedy, etika a teologické vedy, vzdelávanie

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy

Tlač