Začal sa 11. ročník Týždňa vedy a techniky

13. 11. 2014

(10.11.2014; Rozhlasová stanica Slovensko; K veci; 18.18; por. 3/4; ‑ / Marta Jančkárová)


Marta Jančkárová, moderátorka: Dnes sa začal 11. ročník Týždňa vedy a techniky. Jeho hlavným organizátorom je ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu. Čo je jeho poslaním a aké najzaujímavejšie podujatia bude môcť navštíviť verejnosť, aj na to sa opýtam riaditeľky Národného centra pre popularizáciu vedy a výskum pri Centre vedeckotechnických informácií Andrey Putalovej. Vitajte."


Andrea Putalová, riaditeľka Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri Centre vedeckotechnických informácií SR: Pekný večer."


Marta Jančkárová: Pani Putalová, ste spoluorganizátorkou Týždňa vedy a techniky, no a ako je známe hlbší význam podujatia je vzbudiť záujem ľudí o vedu. Prečo je to ale dôležité? Váš osobný pohľad."


Andrea Putalová: No, ja si myslím, že veda a technika je súčasťou nášho bežného života. Veď si len zoberme, ráno vstaneme, zapneme si varnú kanvicu, uvaríme si kávu. Chceme zohrať chlieb, sadáme do auta, alebo sa odvezieme v aute, takže všetko je to vlastne súčasťou výdobytkov vedy a techniky, takže bez vedy a bez techniky sa asi v našich životoch nepohneme ďalej."


Marta Jančkárová: Jedným z cieľov je vzbudiť záujem mladých ľudí o štúdium vedeckých a technických disciplín. Darí sa to?"


Andrea Putalová:  Ja verím, že postupnými krokmi a snahou všetkých inštitúcií, ktoré sa zapájajú do Týždňa vedy a techniky, sa nám to postupne určite podarí. Samozrejme, treba presvedčiť mladých ľudí o tom, že veda je naozaj veľmi dôležitá, a že nájdu aj uplatnenie, a v podstate si tvoria tú svoju vlastnú budúcnosť. Čiže to, čo si dnes vymyslia, a zlepšia, tak to si vedia potom preniesť do svojich životov, v budúcnosti, a možnože pomoc svojim deťom. Takže určite si myslím, že tento krok, alebo táto snaha, aby sme priviedli mladých ľudí študovať vedné a technické odbory, je veľmi významná."


Marta Jančkárová: Znamená to, že u nás má podpora vedy, podobne ako v niektorých iných krajinách, tiež svoje limity rozpočtové, tak určite takáto motivácia je vítaná. Ide už o 11. ročník podujatia. Aký je ohlas u verejnosti? Predsa len už máte skúsenosti aj z predchádzajúcich období."


Andrea Putalová: Určite môžem povedať, že každým rokom je to lepšie, verejnosť sa začína zaujímať ďaleko viac o to, čo sa u nás na Slovensku deje. Prichádzajú rodiny s deťmi, takže odmalička, a zvlášť malé deti sú veľmi vnímavé a veľmi aktívne, a pýtajú sa, a hrajú sa, sú hravé, takže myslím si, že ohlas verejnosti je veľmi dobrý a vnímame to my za tie roky, ktoré organizujeme toto podujatie ako veľmi pozitívne."


Marta Jančkárová: Keďže Týždeň vedy ešte len dnes začal, pred nami je celý týždeň, tak aké konkrétne podujatia by ste vyzdvihli ako veľmi zaujímavé?"


Andrea Putalová: Asi by som spomenula hneď prvé, ktoré bolo otvorené dnes, je to Veda netradične. Je to interaktívna výstava, expozície exponátov, kde môže prísť verejnosť, takpovediac, si ohmatať to, čo sa robí v našich laboratóriách, čo je vymyslené v slovenskej vede. To je podujatie, ktoré sa koná dnes a zajtra u nás v Centre vedeckotechnických informácií. Ďalšie, čo by som určite spomenula, a kde by verejnosť mohlo zaujímať, je 1. ročník Festivalu vedeckých filmov, ktorý sa bude konať na Malej scéne STÚ, začína vo štvrtok pre verejnosť a končí v sobotu. Čo by mohol byť zaujímavé pre mladých ľudí, je vidieť svojich spolurovesníkov predstavovať svoje výsledky vedy, čiže je Festival vedy a techniky, ktorý začína vo štvrtok na Prírodovedeckej fakulte, a je to výstava bádateľských prác študentov stredných škôl, a aj vyšších ročníkov základných škôl. Čiže uvidia, čím sa zaoberajú mladí ľudia v dnešnej dobe, keď majú záujem o vedu a techniku, a chcú niečo v tomto smere urobiť."


Marta Jančkárová: A bude niečo z toho aj interaktívne, že budú si môže niečo vyskúšať, ohmatať a podobne?


Andrea Putalová: Veda netradične, to podujatie, ktoré som spomínala, že dnes otvorilo vlastne Týždeň vedy a techniky, je presne takáto výstava, všetko si tam môžu ohmatať, môžu si skúsiť, je tam vysvetlené všetko, čomu nerozumejú, sú tam odborníci, vedci, ktorí to ale vedia povedať takým spôsobom, aby to naozaj pochopili, aj deti, aj dospelí, každý sa môže spýtať na čokoľvek, čo chce vedieť."


Marta Jančkárová: Ďakujem veľmi pekne aj za túto minipozvánku pani Andrey Putalovej. Dopočutia."


Andrea Putalová: Ďakujem veľmi pekne. Dovidenia."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o. (prepis relácie) 

(AO)

Kľúčové slová:
popularizácia vedy a techniky

Tlač