Brožúra: Výskum a inovácia – Posúvanie hraníc a zvyšovanie kvality života

18. 12. 2014

obálka brožúrkyEurópska komisia vydala  v tomto roku  12 stránkovú brožúrku s názvom Výskum a inovácia – Posúvanie hraníc a zvyšovanie kvality života.
Výskum a inovácia prispievajú k tomu, aby sa Európa stala lepším miestom pre život a prácu. Zlepšujú konkurencieschopnosť Európy, podporujú jej rast a vytváranie pracovných miest. Výskum a inovácia zároveň pomáhajú zlepšovať život ľudí zdokonaľovaním zdravotnej starostlivosti, dopravy, digitálnych služieb a nespočetným množstvom nových výrobkov a služieb. Táto brožúra je súčasťou série publikácií, ktoré vysvetľujú, čo robí Európska únia v rôznych politických oblastiach, aké sú dôvody jej opatrení a aké výsledky dosiahla.
 
V obsahu nájdete kapitoly

1. Prečo potrebujeme európsku politiku v oblasti výskumu a inovácie  
2. Ako Európska únia podporuje výskum a inováciu?
3. Výhľad
4. Ďalšie informácie

Investície do výskumu a inovácií majú silný multipli¬kačný efekt najmä na európskej úrovni. Napriek tomu Európa v súčasnosti vynakladá na výskum a inováciu menej než USA a Japonsko, musíme zvýšiť úsilie, aby sme zostali konkurencieschopní. Program Horizont 2020 poskytne výskumným pracovníkom a inovátorom potrebnú pomoc na dosiahnutie tohto cieľa.
Politika v oblasti výskumu a inovácie významnou mierou prispieva k plneniu 10 priorít predsedu Európskej komisie Jeana¬Claudea Junckera, najmä pokiaľ ide o podporu balíka opatrení v oblasti zamestnanosti, rastu a investícií; vytváranie prepojeného jednotného digitálneho trhu a odolnej energetickej únie s perspektívnou politikou v oblasti zmeny klímy; posilňovanie európskej priemyselnej základne a vytvorenie silnejšieho postavenia Európy vo svete.

Tieto brožúry môžete nájsť online: http://europa.eu/pol/index_sk.htm
Bezplatnú brožúru si môžete stiahnúť na stránke EU Bookshop

 Zdroj:

 EU Bookshop

 Spracovala: M. Izakovičová
 

Kľúčové slová:
inovácie

Tlač