Emigrácia študentov a nové pravidlá

01. 12. 2014

Televízna stanica JOJ_logo(26. 11. 2014; Televízna stanica JOJ; Veľké Noviny; 19:30; por. 12/22; Ján Baček, Ján Mečiar)

Ján Mečiar, moderátor: „Spájať súkromné vysoké školy, rušiť študijné odbory, ktorých absolventi končia na úradoch práce a zaviesť grantový systém financovania.  Toto sú riešenia nového ministra školstva, ktorými chce zmeniť aktuálny nie príliš lichotivý stav našich vysokých škôl."

Ivan Ostrovský, ARRA: „Nie je diplom ako diplom, nie."

Ján Baček, redaktor: „Toto je Dana, študentka tretieho ročníka manažérskej matematiky na slovenskej vysokej škole. V čase, keď si podávala prihlášku, chcela ísť študovať do Brna. Tam ju ale neprijali. Pre toto rozhodnutie mala jasný dôvod."

Dana, vysokoškolská študentka: „Som počula, že je dobré uplatnenie po skončení školy."

Ján Baček: „Takto zmýšľajúcich mladých ľudí každý rokom pribúda. Tvrdí to Akademická rankingová a ratingová agentúra, ktorá emigráciu slovenských vysokoškolákov vníma ako veľkú hrozbu. Čo zároveň hovorí o kvalite našich vysokých škôl."

Ivan Ostrovský: „Vždy v systéme budete mať aj dobré, aj priemerné, aj zlé fakulty. My tých nekvalitných máme príliš veľa."

Ján Baček: „Za posledné roky postupne klesá počet študentov. Paradoxne počet pedagógov ale neklesá."

Miroslav Medveď, analytik: „Sú tam učitelia, ktorí nebudú mať koho učiť v dohľadnej dobe."

Ján Baček: „Veda a náuka. Práve v týchto odboroch je najviac vysokoškolákov, ktorí si hľadajú prácu. Na úradoch práce je k septembru tohto roku zaevidovaných viac ako sedemtisíc osemsto absolventov vysokých škôl. Najmenej z lekárskych odborov (266), naopak najviac zo spoločenských a humanitných vied (4457)."

Jana Lukáčová, hovorkyňa úradu práce, soc. vecí a rodiny: „To znamená filozofické vedy, pedagogické vedy, knihovníctvo, žurnalistika."

Študentka žurnalistiky: „To sa nenecháme odradiť."

Ján Baček: „Minister školstva chce vysokoškolské odbory, ktorých absolventi vo veľkých počtoch končia na úradoch práce, postupne rušiť."

Juraj Draxler, minister školstva SR: „Zavedieme nový grantový systém."

Ján Baček: „Podľa ktorého budú školy financované súťažne. Napríklad podľa toho, koľko výskumných projektov vytvoria. Zmeny čakajú aj niektoré súkromné vysoké školy."

Juraj Draxler: „Sa budú musieť spájať."


Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o. (prepis relácie)
(MB)

Kľúčové slová:
vysoké školy, vzdelávanie

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy , Lekárske vedy , Humanitné vedy

Tlač