EÚ podporí 328 špičkových začínajúcich vedcov čiastkou 485 miliónov EUR

18. 12. 2014

logo Európskej komisieEurópska rada pre výskum (European Research Council, ERC) vybrala 328 špičkových vedcov, ktorí dostanú jej prestížne granty pre začínajúcich výskumných pracovníkov, pričom výška jedného grantu môže dosiahnuť až 2 milióny EUR. Rozdelených 485 miliónov EUR prispeje k podpore novej generácie špičkových vedcov v Európe, ktorí pôsobia v oblasti základného výskumu. Ich výskumné projekty (v akejkoľvek oblasti) sú ambiciózne, vysokorizikové, ale aj vysokoziskové.

Vybrané projekty sú z rôznych oblastí a zaoberajú sa napr. odevnými elektronickými textíliami, ktoré poháňa telesné teplo, detekciou baktérií podľa pachu, „expertízou toxických látok“ v petrochemickom priemysle, pôvodom ľudskej racionality, bojom so zápalmi súvisiacimi s rakovinou, ako aj optimalizáciou dizajnu používateľského rozhrania. Viac informácií o niektorých z vybraných projektov sa dozviete tu.

Tohto roku sa granty rozdelili medzi výskumných pracovníkov 38 národností, ktorí pôsobia v 180 rôznych inštitúciách v celej Európe. Z hľadiska hostiteľských inštitúcií vedie Nemecko (70 grantov) a Spojené kráľovstvo (55 grantov), za ktorými nasledujú Francúzsko (43 grantov) a Holandsko (34 grantov). Výskumní pracovníci budú pracovať aj v hostiteľských inštitúciách v Belgicku, Českej republike, Dánsku, Fínsku, Írsku, Izraeli, Maďarsku, Portugalsku, Rakúsku, Rumunsku, Srbsku, Španielsku, Švédsku, Taliansku a Turecku, a tiež v rámci jedného projektu v Európskej organizácii pre jadrový výskum (CERN) vo Švajčiarsku.

Okolo 40 výskumných pracovníkov nemá štátnu príslušnosť európskych štátov: medzi príjemcami grantov sú pracovníci zo Severnej a Južnej Ameriky, Ázie, Austrálie, Nového Zélandu a Ruska. Mnohí z nich už predtým pôsobili v Európe.

Takisto 18 výskumných pracovníkov prichádza do Európy realizovať svoje projekty financované z prostriedkov ERC vrátane 13 Európanov, ktorí sa vracajú, ako aj vedcov sťahujúcich sa do Európy z Austrálie a Severnej Ameriky. To je v súlade s cieľom ERC pritiahnuť do Európy viac špičkových odborníkov.Vybraní výskumní pracovníci dosahujú priemerný vek približne 35 rokov.

Granty ERC pre začínajúcich výskumných pracovníkov sa udeľujú pracovníkom akejkoľvek štátnej príslušnosti s 2 až 7-ročnou praxou po dokončení doktorandského štúdia (alebo rovnocennej úrovne) a doterajšou veľmi sľubnou vedeckou kariérou. Výskum sa musí realizovať vo verejnej alebo súkromnej organizácii nachádzajúcej sa v jednom z členských štátov EÚ alebo v pridružených krajinách. Financovanie (maximálne 2 milióny EUR na grant) sa poskytuje na obdobie najviac 5 rokov.

 Viac celá tlačová správa.

 

Ďalšie informácie:

Príklady projektov financovaných v rámci tohto výberového konania týkajúceho sa grantov ERC pre začínajúcich výskumných pracovníkov

 

 Zdroj:

Tlačová správa – Brusel, 15 december 2014

 Uverejnila: MI

Kľúčové slová:
projekty, inovácie

Tlač