Fotografická výstava Teatrálny svet 1839 – 1939

08. 12. 2014

logo SNMDivadelný ústav v spolupráci so Slovenským národným múzeom pripravil unikátnu výstavu z digitálnej kolekcie najstarších divadelných a paradivadelných fotografií z územia dnešného Slovenska a slovenských menšín Teatrálny svet 1839 – 1939. Výstava bude prístupná verejnosti v Slovenskom národnom múzeu na Vajanského nábreží č. 2 v Bratislave do 18. februára budúceho roku.

Výstava prezentuje viac ako 400 fotografií z obdobia rokov 1839 – 1939: 120 kusov originálov, 50 kusov tlačených kópií a okolo 250 digitalizovaných snímok. Medzi fotografiami sa nachádzajú vzácne kusy zhotovené najstaršími fotografickými technikami, prvé farebné aj kolorované fotografie, ktoré dokladajú kultúrnu pluralitu regiónu a rozhľadenosť a šikovnosť našich predkov. Vzhľadom na časové rozmedzie vzniku vystavovaných fotiek majú všetky veľkú poznávaciu a estetickú hodnotu  nielen pre divadelníkov, ale pre všetkých záujemcov o históriu a kultúru územia dnešného Slovenska. K výstave vychádza obsiahly katalóg.
 

Zdroj:

Slovenské národné múzeum

Uverejnila: MI

Kľúčové slová:
výstavy

Tlač