Galaxie príležitostí pre slovenských vedcov

19. 12. 2014

logo ESAEurópska vesmírna agentúra (ESA) bude mať nového člena – Slovensko. Rozhodol o tom minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Juraj Draxler. Vďaka členstvu získame prístup k strategickým informáciám a cennému know-how v oblasti kozmických aktivít a vývoja satelitných služieb, čo krajine umožní využiť ich pre rozvoj svojich nových alebo inovovaných tovarov, výroby alebo služieb.

Podľa našich informácií z auditu ESA, máme na Slovensku už teraz pripravené vývojové tímy z niekoľkých desiatok inštitúcií a firiem, ktoré chcú svoje projekty presunúť až za stratosféru.
Členský príspevok, ktorý budeme musieť zaplatiť, sa odhaduje ročne na 1,4 milióna EUR. „Tieto peniaze sú však dobrou investíciou, pretože 85 % z tejto sumy sa garantovane vráti cez projekty našich vedcov späť do slovenskej ekonomiky a samozrejme, ak sa im bude dariť, môže sa vrátiť aj oveľa viac,“ uviedol minister.
Našim výskumno-vývojovým organizáciám a inovačným firmám sa tak otvoria možnosti participovať na medzinárodných projektoch zameraných na vývoj technológií používaných vo vesmírnom sektore, ako aj v ostatných odvetviach hospodárstva. Navyše, očakávame aj vznik nových pracovných príležitostí, a to nie len u nás, ale aj v iných členských krajinách, s ktorými sa SR dostane do kontaktu počas spolupráce. Plnohodnotné členstvo môžeme získať po piatich rokoch. Dovtedy budeme mať štatút spolupracujúceho štátu.

Zdroj:

MŠVVAŠ SR

Uverejnila MI

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy

Slovensko ide skúmať vesmír

Tlač