ITAPA 2014: Kto je skutočný digitálny líder Európy?

09. 12. 2014

(8. 12. 2014; Obecné noviny; č. 49, Aktuality , s. 5; ts)

Aj o tom bol záver medzinárodného kongresu ITAPA., ktorý sa 11. a 12. novembra konal v Bratislave

Kongres otvoril vtedajší štátny tajomník ministerstva školstva (v súčasnosti minister) Juraj Draxler, ktorý oznámil, že ministerstvo predložilo do pripomienkového konania zákon o odbornom vzdelávaní. Rezort takto prvý raz informoval, že očakávaná legislatíva, ktorá zavedie do stredoškolského vzdelávania tzv. duálny model, sa môže stať realitou. Po novom by sa na stredných školách malo do osnov dostať podstatne viac praktickej výučby ,,Nové programové obdobie Európskej únie je šancou na reštart digitalizácie na Slovensku, ktorá sa už nemusí zopakovať," upozornil riaditeľ ITAPA Ivan Ivantyšyn. ,,Musíme však férovo zhodnotiť, kde sme urobili chyby a kde sme, naopak, dosiahli úspechy" Výborným príkladom zvládnutého procesu digitalizácie je podľa neho Rakúsko, aj preto sa organizátori kongresu rozhodli v spolupráci s Rakúskou hospodárskou komorou predstaviť fungujúce služby rakúskeho eGovernmentu. Cloud, open dáta a bezpečnosť patria medzi priority, ktoré podporuje EÚ Na ITAPA teda nechýbala prezentácia z Velkej Británie, ktorá je svetovou jednotkou v oblasti OPEN DATA. Rovnako tak e-Gov lídri Taiwanu – svetovej veľmoci cloudovských riešení demonštrovali, ako zásadne môže cloud viesť k úsporám nákladov. Horúcou témou bola aj digitalizácia vzdelávania. Vtedajší minister školstva Peter Pellegrini si za jeden stôl zasadol s Martou Czapinskou z Poľska, ktoré za posledných päť rokov urobilo z celej Európy najväčší skok v modernizácii vlastného školstva. Kongres ITAPA ponúkol aj novinku v podobe spojenia so start-up komunitou, ktorá je protipólom k tradičným a veľkým IT firmám.

Aké sú závery kongresu ITAPA?

Rakúšania sa považujú za inovatívnych, Česi nám ,,závidia" občianske preukazy, Francúzi a Briti sú jednotkou v cloude. ,,My viac uvažujeme, vy sa skôr do projektu pustíte a viete mu urobiť lepší marketing," porovnal situáciu v Čechách so slovenskou realitou expert na digitalizáciu v ČR Michal Rada. Hodnotiť všeobecne, kto je v eGov ďalej, sa podľa neho nedá. Rada považuje český centrálny portál verejnej správy za funkčnejší pre potreby občana, vysoko však hodnotil elektronické občianske preukazy, ktoré používajú Slováci od minulého roka. Za veľký problém považuje český expert zložitý proces verejného obstarávania na Slovensku. Na tému obstarávania nadviazal aj Pavel Bojňanský za Ministerstvo financií SR, ktorý hovoril aj o aktuálnom stave plnenia operačného programu Informatizácia spoločnosti, ktorý sa končí a vystrieda ho program Integrovaná infraštruktúra. Zhodnotil aj fungovanie registrov – jednotku získal register fyzických osôb. Inšpiratívne príklady ponúkli na kongrese ITAPA rakúski experti, považovaní v Európe za inovátorov eGov. Zjednodušovanie administratívnych úkonov na jednotlivých úradoch ušetrilo Rakúšanom milióny eur zo štátnej pokladnice. Podobné úspory financií odborníci predpokladajú aj po prípadnom zavedení elektronického hlasovania vo voľbách. Odporcovia eVotingu poukazujú na bezpečnostné riziká a možnú stratu anonymity voličov. Zástancovia vidia jediný problém, vo vôli politikov podporiť eVoting.

Vyhrali tí, ktorí nás zbavili byrokracie

Daňové priznania on-line, prehľadnejšie sociálne dávky a výpisy z rôznych registrov na vlastnej pošte. To sú tri služby občanom, ktoré eliminujú byrokraciu, šetria čas i peniaze a zároveň najviac oslovili porotu súťaže o Cenu ITAPA. V kategórii Nové služby porotu najviac presvedčil projekt Portálu Finančnej správy, ktorý vypracovala spoločnosť DITEC. Portál umožňuje registráciu daňových subjektov, podávanie daňových priznaní a plnenie ostatných povinností. To všetko on-line bez potreby ďalšieho papierového styku. Druhé miesto si odniesla Slovenská pošta za sprístupnenie Integrovaných obslužných miest na 300 pobočkách. Tretím oceneným projektom je Register účtovných závierok, ktorý sa sprístupnil vďaka súčinnosti Ministerstva financií SR so spoločnosťou PosAm. V kategórii Zlepšovanie procesov najviac bodov pridelili porotcovia projektu elektronických služieb Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktorý zaviedol jednotnú elektronickú komunikáciu v rezorte ministerstva práce, zrýchlil čas vybavovania a celkovo zefektívnil procesy pri vyplácaní sociálnych dávok. Druhé miesto si za spojenie mapového systému so stavebným úradom získalo Kysucké Nové Mesto, tretie miesto určili porotcovia registru zdravotníctva a humánnej farmácie z projektovej dielne Crystal Consulting. V registri občan po prvýkrát nájde komplexné informácie o všetkých miestach v kraji, ktoré poskytujú zdravotnú starostlivosť. Tohtoročnou novinkou v súťaži ITAPA bola Cena Rádia Slovensko, o ktorej rozhodli poslucháči verejnoprávneho rozhlasu. Najužitočnejšou službou pre bežných ľudí je podľa nich projekt Slovenskej pošty, ktorá občanom ponúka výpisy z niektorých registrov na počkanie. Ďalší kongres ITAPA sa uskutoční na jar budúceho roka.

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o. (prepis relácie)

(MI)

Kľúčové slová:
konferencie, inovácie

Odbory vedy a techniky:
Technické vedy

Tlač