Kontrola originality záverečných a kvalifikačných prác

16. 12. 2014

ilustračný obrázok Stop plagiátorstvuPlagiátorstvo je fenoménom, ktorý kráča časom. Jeho zrod sa kryje so zrodom umenia a písomného prejavu a pretrváva až do dnešných čias. Pôvodne sa v starovekom Ríme používal termín plagiarius na označenie únoscu detí a otrokov. Za akt plagiátorstva plagium, crimen plagii sa považovalo aj poskytnutie útočiska otrokovi na úteku. Prvá zachovaná písomná zmienka o použití slova plagiarius tak, ako ho používame dnes, pochádza z roku 84 n. l. Vtedy básnik Martial nazval svojho rivala Fidentia plagiátorom, lebo recitoval jeho básne a vydával ich za svoje.

K eliminácii prípadov plagiátorstva na vysokých školách prispieva kontrola originality záverečných a kvalifikačných prác, ktorá zabezpečuje porovnanie každej novoprichádzajúcej bakalárskej, diplomovej, dizertačnej, rigoróznej alebo habilitačnej práce do Centrálneho registra záverečných a kvalifikačných prác (CRZP) s prácami už uloženými  v CRZP a s ďalšími zdrojmi, predovšetkým internetovými. Takáto kontrola sa vykonáva na celoštátnej úrovni, je povinná pre všetky vysoké školy na Slovensku pôsobiace podľa slovenského právneho poriadku (verejné, štátne a súkromné). CRZP a kontrola originality (známa aj pod menom antiplagiátorský systém) sú v prevádzke od apríla 2010.

Viac v článku „Nepodvádzajte!“

Zverejnené so súhlasom ÚPV SR, prebraté z časopisu Duševné vlastníctvo, č. 3, 2014.

Július KRAVJAR

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR)
www.cvtisr.sk

 

Uverejnila: MI

Kľúčové slová:
projekty

Tlač