Poznajú príčinu náhlych úmrtí

15. 12. 2014

logo Televízie JOJ (14.12. 2014; Televízna stanica JOJ; Veľké Noviny; 19:30; por. 13/20; Eva Bariová/Andrea Pálffy Belányiová)


Andrea Pálffy Belányiová, moderátorka:
„Možno sa už aj vám stalo, že ste sa dozvedeli o náhlej smrti mladého zdravého človeka. Celý život mu nič nebolo, a potom lekári oznámia, že zomrel na zlyhanie srdca. Zrejme si položíte otázku, ako je možné, že dovtedy sa nikdy na ťažkosti so srdcom nesťažoval. Odpoveď poznajú naši vedci a lekári sú z ich objavu nadšení."

MUDr. Pavol Chňupa, primár odd. neinvazívnej kardiológie, NÚSCH: „Nie je to v klinike ešte použiteľné veľmi. Môže to vysvetliť niektoré príčiny náhlych úmrtí u športovcov, ale aj u iných ľudí, ktorí majú pri bežnom vyšetrení, napríklad na ultrazvuku vyšetrujeme srdce, robíme EKG, všetko vyzerá normálne, a pritom ten športovec náhle zomrie."

Eva Bariová, redaktorka: „Odpoveďou je ryanodinový receptor, presnejšie jedna z tisícok buniek, nachádzajúca sa v srdci."

Mgr. Vladena Bauerová, PhD., Ústav molekulárnej biológie, SAV: „Receptor mám ja, máte ho vy, majú ho naše deti. Majú ho rodičia, starí rodičia, všetci."

Eva Bariová: „A toto je ona. Je zodpovedná za prísun vápnika. Ak je ho v srdci priveľa, dochádza k srdcovej arytmii, väčšinou so smrteľnými následkami. Tím našich vedcov ako prví na celom svete pozná jej štruktúru. A pozor! Na to, aby ju takto mohli ukázať svetu, strávili v laboratóriu osem rokov. Ani nie milimetrovú bunku vložili do tohto mega obrovského zariadenia, ktoré sa nachádza v Berlíne."

Ing. Alexandra Záhradníková, DrSc., Ústav molekulárnej biológie, SAV: „My sme si na tú bunku posvietili tým synchrotrónovým žiarením, aby sme videli presne, ako sú tie atómy usporiadané."

Eva Bariová: „To je teda začiatok. Na vývin nového lieku na náhle dedičné srdcové arytmie."

MUDr. Pavol Chňupa: „Keď má niekto zúženú chlopňu alebo nedomykavú, keď má niekto zúženú cievu, to všetko vieme zistiť. Ale práve substrát alebo príčinu tých srdcových arytmií niekedy zistiť nevieme."

Eva Bariová: „Tento poznatok je teda úžasným krokom vpred. Skúsený kardiológ zároveň upozorňuje, že ani tie najmenšie signály, ktoré nám srdiečko denne vysiela, by sme podceňovať nemali."

MUDr. Pavol Chňupa: „Sú veľmi dôležité preventívne prehliadky, a samozrejme, čím sme starší či po tej štyridsiatke by sa mal každý nechať preventívne vyšetriť. Keď mi otec alebo mama zomrela päťdesiatpäťročná na infarkt, keď fajčím do toho a mám aj vysoký cholesterol, tak samozrejme, každý rok alebo dva by som sa mal nechať pozrieť."

 

 

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o. (prepis relácie)

(MI)

Kľúčové slová:
zdravotné vedy, Slovenská akadémia vied

Odbory vedy a techniky:
Lekárske vedy

Tlač