Pracovníci SAV chcú odvolať šéfa

15. 12. 2014

logo Televízie STV 1(14. 12. 2014; Televízna stanica STV 1; Správy RTVS; 19:00; por. 9/22; Monika Hucáková/Jana Košíková)


Jana Košíková, moderátorka:
„Pracovníci Slovenskej akadémie vied chcú odvolať svojho šéfa. Vyčítajú mu slabú argumentáciu pri vyjednávaní rozpočtu, aj spôsob komunikácie vo vnútri akadémie. O jeho odvolaní sa definitívne rozhodne na budúci štvrtok."

Monika Hucáková, redaktorka: „Šestnásť zo šesťdesiatich ústavov Slovenskej akadémie vied už podpísalo návrh na odvolanie predsedu. Niekoľko ďalších sa vyjadrilo, že tento návrh podporia. Predsedovi vyčítajú, že slabo argumentoval, keď vyjednal v rozpočte na budúci rok päťdesiatosem miliónov eur. Z rozpočtu akadémie sa za uplynulé roky ukrajuje. Rezort financií a vnútra to odôvodňuje tým, že akadémia musí šetriť aj v rámci reformy verejnej správy ESO."

Fedor Gömöry, vedecký pracovník Elektrotech. ústavu SAV: „Pán predseda veľmi podcenil rokovania o rozpočte. Podcenil to, že aké sú výsledky analýzy ESO. Až pred týždňom napísal ministrovi vnútra list, kde žiada vyňať akadémiu z reformy ESO. Tento list mal napísať už pred rokom."

 Monika Hucáková: „Slovenskú akadémiu vied čaká náročný rok. Šesťdesiat ústavov by sa malo zmeniť na dvanásť verejných výskumných organizácií, ktoré by si v spolupráci s firmami mohli na seba aj zarobiť. Zamestnanci však tvrdia, že ak nefunguje komunikácia vo vnútri, je ťažké čokoľvek meniť."

Fedor Gömöry: „Musí hovoriť každému isté veci to isté. Nemôže napríklad sľubovať ústavom, že reforma ESO sa nás netýka a ministrovi vnútra sľúbiť, že ušetríme päť miliónov na mzdách."

Monika Hucáková: „Predseda sa zatiaľ k jednotlivým výhradám zamestnancov nevyjadruje. Všetko chce vysvetliť až na mimoriadnom sneme."

Jaromír Pastorek, predseda SAV: „Slovenská akadémia vied je vedecká inštitúcia, ktorá by mala užívať nejaké exaktné poznanie. To je veľmi subjektívny pocit, že je nedostatočné, dostatočné, ako som mal reagovať, nemal reagovať. Vždycky to ja môžem povedať, že takéto situácie sú každoročné a môžem sa opýtať, prečo práve teraz."

Alexandra Záhradníková, biofyzička, SAV: „Stratil dôveru značnej časti akademickej obce. Pán predseda pri svojich vystúpeniach v médiách poškodil obraz Slovenskej akadémie vied. Dozrela doba na to, aby snem sa zaoberal touto otázkou."

Monika Hucáková: „Mimoriadny snem rozhodne o odvolaní šéfa akadémie na budúci štvrtok. Jaromír Pastorek je vo funkcii od marca 2009. Predsedníctvo sa mu oficiálne končí v roku 2017."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o. (prepis relácie)

(MI)

Kľúčové slová:
Slovenská akadémia vied

Tlač