Snem SAV prijal návrh na odvolanie predsedu SAV

19. 12. 2014

logo SAVSnem Slovenskej akadémie vied (SAV) dnes na svojom mimoriadnom zasadnutí prijal návrh na odvolanie predsedu SAV Jaromíra Pastoreka.

J. Pastorek sa prvýkrát postavil na čelo najväčšej vedeckej inštitúcie v roku 2009 a v roku 2013 bol zvolený na štvorročné obdobie opäť.

Zasadnutie s bodom odvolávania predsedu SAV sa začalo jeho prejavom a pokračovalo diskusiou. Prerušená bola príchodom ministra vnútra Roberta Kaliňáka, ktorý prišiel vysvetliť situáciu a problematiku reformou verejnej správy ESO, ktorá sa týka Slovenskej akadémie vied, čo vedci na viacerých fórach kritizovali.

Nasledovalo hlasovanie k odvolávaniu predsedu Slovenskej akadémie vied. V ňom sa za vyjadrilo 62,5 percenta všetkých členov Snemu. Po oznámení výsledkov volieb odstúpili z výboru Snemu predsedovia všetkých troch komôr a ďalší dvaja členovia výboru.

Teraz bude úlohou príslušných inštitúcii Slovenskej akadémie vied, aby si zvolili nástupcu, ktorý prevedie SAV nevyhnutným procesom transformácie,“ povedal po svojom odvolaní J. Pastorek. Medzi hlavnými argumentmi navrhovateľov odvolania bol spôsob rokovania predsedu SAV s predstaviteľmi štátu o rozpočte, kritizovali ho aj pre nedostatočnú komunikáciu vo vnútri akadémie.

Snem potom pokračoval voľbou nových členov výboru. Predsedom snemu sa namiesto odstupujúceho Jána Sedláka (Ústav experimentálnej onkológie SAV) stal Karol Marhold (Botanický ústav SAV), ktorý je aj predsedom druhej komory. Za predsedníčku prvej komory zvolili členovia Snemu Katarínu Gmucovú (Fyzikálny ústav SAV), za predsedu tretej komory Emila Višňovského (Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV).

Ďalšie zasadnutie Snemu SAV je naplánované na 7. januára 2015.

 

Zdroj:

Slovenská akadémia vied


Uverejnila: MI

Kľúčové slová:
Slovenská akadémia vied

Tlač