Srbsko je jednou z krajín prioritného záujmu slovenských firiem

05. 12. 2014

V dňoch 1. – 2. decembra 2014 sa v Bratislave konalo 6. zasadnutie Zmiešanej komisie medzi SR a Srbskou republikou pre hospodársku spoluprácu, ktorému za slovenskú stranu predsedal minister hospodárstva SR Pavol Pavlis a za srbskú stranu podpredsedníčka vlády a ministerka výstavby, dopravy a infraštruktúry Srbskej republiky Zorana Mihajlović. 

Hlavnými témami bilaterálnych rokovaní na expertnej úrovni bola spolupráca v oblasti energetiky, dopravy, železničnej infraštruktúry, poľnohospodárstva, financií, ako aj podpora podnikateľských subjektov pri realizácii projektov v Srbskej republike. Počas zasadnutia komisie boli prerokované možnosti realizácie konkrétnych slovensko-srbských projektov a identifikované nové oblasti hospodárskej spolupráce, vrátane spolupráce v oblastiach patriacich do kompetencie iných rezortov. 

„Rokovania zmiešanej komisie so Srbskom stále potvrdzuje svoju opodstatnenosť, keďže aj na ich základe dochádza k realizácii konkrétnych projektov spolupráce. Od minuloročného zasadnutia komisie sa podarilo úspešne splniť niekoľko dohodnutých aktivít, či už išlo o spoluprácu na srbskom zákone o energetike, dodanie informačného systému na podporu predaja elektrickej energie v Srbsku alebo prípravu a realizáciu energetických investícií na území Srbska“, konštatoval minister hospodárstva SR Pavol Pavlis po skončení rokovaní. 

Na zasadnutie komisie nadväzovali aj B2B rokovania slovenských a srbských podnikateľských subjektov, ktoré zorganizovala agentúra SARIO a srbská agentúra SIEPA, ako aj okrúhly stôl podpredsedníčky vlády a ministerky výstavby, dopravy a infraštruktúry Srbskej republiky Zorany Mihajlović s predstaviteľmi vybraných slovenských spoločností, ktorí majú záujem realizovať spoločné projekty v Srbsku. 

Srbsko sa stalo centrom investičného záujmu slovenských spoločností, o čom svedčí niekoľko úspešne zrealizovaných slovensko-srbských investícií a desiatky ďalších rozpracovaných investičných zámerov a projektov slovenských subjektov. Slovensko patrí medzi 30 najvýznamnejších krajín z hľadiska objemu priamych zahraničných investícií v Srbsku. Za ostatné roky dosiahol prílev slovenských investícií v Srbsku 130,9 mil. eur. Ako uviedol minister hospodárstva SR v príhovore pri otvorení B2B rokovaní, hlavnými oblasťami, kam smerujú záujmy slovenských spoločností v Srbsku, sú energetika, železničná infraštruktúra (modernizácia koridorových tratí z hľadiska investičnej prípravy, projektových a realizačných činností, ako aj optimalizácie prevádzkových nákladov železníc a životné prostredie. Svoju úlohu v rámci bilaterálnej spolupráce stále plnia aj projekty slovenskej rozvojovej pomoci a transferu skúseností vo vybraných oblastiach spoločného záujmu. 

Komunikačné oddelenie
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

fotogaléria

Zdroj: Ministerstvo hospodárstva SR

Vložila: AO

Kľúčové slová:
projekty, ekonomické vedy a obchod , politické vedy

Odbory vedy a techniky:
Spoločenské vedy

Tlač