Svetový biochemik A. J. Turner čestným doktorom Univerzity Komenského

02. 12. 2014

 

logo UK v BratislaveBratislava 2. decembra 2014: Univerzita Komenského v Bratislave (UK) dnes udelila čestný titul Doctor honoris causa (Dr. h. c.) významnému svetovému biochemikovi Anthonymu Johnovi Turnerovi, profesorovi z University of Leeds.

Profesor Turner, ktorý je uznávaným odborníkom v oblasti neurochémie, sa stal 117. čestným doktorom UK a zároveň tretím tohtoročným nositeľom čestného doktorátu najstaršej slovenskej univerzity. V januári tohto roka si čestný doktorát UK prevzal významný svetový mikrobiológ Ján Vilček, v októbri sa čestnou doktorkou UK stala nemecká kancelárka Angela Merkelová.
Spolupráca prof. Turnera s Univerzitou Komenského – konkrétne s martinskou Jesseniovou lekárskou fakultou UK (JLF UK) – sa začala v 2. polovici 90. rokov. „Spolupráca vyústila do niekoľkých dlhodobých a krátkodobých študijných pobytov doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov z Martina na pracovisku prof. Turnera na University of Leeds a do veľkého množstva spoločných prezentácií a publikácií. Podkladom pre spoločnú vedeckú činnosť boli bilaterálne projekty riešené v oblasti neurovied,“ uviedol prodekan JLF UK doc. MUDr. Dušan Mištuna, PhD.

 Význam vedeckej činnosti A. J. Turnera vyzdvihol aj rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.: „Jedným z cieľov profesorovej výskumnej práce je i progres liečby chorôb spôsobených vekom. Bol prvým vedcom, ktorý identifikoval a klonoval gén ACE2 a jeho aktuálny výskum identifikoval gén ACE3, poukazujúci na význam tukových raftov a cholesterolu v amyloide pri Alzheimerovej chorobe.“

Vedecká práca prof. Turnera, ktorá sa zaoberá chorobami spojenými s pribúdajúcim vekom, súvisí aj s výskumom demencie. Profesor Turner upozornil, že 60 % ľudí trpiacich demenciou žije v rozvojových krajinách. Počet ľudí s ochorením rastie a v budúcnosti možno očakávať epidémiu: „Práve preto je nutné investovať do výskumu liečby demencie, ktorý je nepomerne menej podporovaný ako výskum liečby rakoviny či srdcových chorôb. Je potešiteľné, že Európska únia si tento problém uvedomuje a rozhodla sa z neho urobiť prioritu v oblasti zdravotníctva.“

 Univerzita Komenského v Bratislave udeľuje čestnú hodnosť Doctor honoris causa domácim a zahraničným osobnostiam, ktoré významnou mierou prispeli k rozvoju vzdelania, vedy, kultúry, demokracie, všeľudských hodnôt a osobne sa pričinili o pokrok ľudskej civilizácie šírením vzdelanosti a humanizmu. Čestnými doktormi UK sa stali napr. vtedajší generálny tajomník OSN Kofi Atta Annan (1999), 14. dalajláma a nositeľ Nobelovej ceny za mier Tenzin Gyatso (2000) či držiteľ Nobelovej ceny za chémiu Gerhard Ertl (2009).

 

Bližšie informácie:

PhDr. Andrea Földváryová
vedúca

Oddelenie vzťahov s verejnosťou
Univerzita Komenského v Bratislave

www.uniba.sk

www.facebook.com/Comenius.University

Uverejnila:MI

Kľúčové slová:
biotechnológie v zdravotníctve, vysoké školy, osobnosti vedy

Tlač