Učitelia, ktorí používajú pri vyučovaní tablety, majú pestrejšie hodiny a aktívnejších žiakov

03. 12. 2014

Rozhlasová stanica Regina_logo(27. 11. 2014; Rozhlasová stanica Regina; Žurnál Rádia Regina; 17:00; por. 10/16; Diana Murdziková, Peter Béreš)

Peter Béreš, moderátor RTVS: „Žiaci vedia s tabletmi neraz pracovať lepšie ako ich učitelia, ukázala prax po tom, čo ministerstvo školstva rozdalo do škôl ako novú učebnú pomôcku viac ako 20 tisíc tabletov. Práca s tabletmi má deti viac motivovať a naučiť ich používať moderné technológie. Nie všetci z učiteľov, ktorí tablety dostali, ich na vyučovaní aj využívajú.  Problém je v tom, že s nimi nevedia pracovať. Avšak tí čo odvahu nabrali majú pestrejšie hodiny a aktívnejších žiakov."

Diana Murdziková, redaktorka RTVS: „Na sabinovskej Základnej škole na Komenského ulici začali s tabletmi pracovať učitelia už vlani, ale nie všetci, je ich necelých 20 %. Na vyučovaní ich zväčša najskôr používajú učitelia informatiky, matematiky, či fyziky. Nová učebná pomôcka im pomohla, hodiny sú atraktívnejšie. Katarína Kurucová, učiteľka matematiky a informatiky."

Katarína Kurucová, učiteľka matematiky a informatiky: „Je to momentálne pre nich veľmi motivačné a na takéto hodiny sa veľmi tešia, ale ja si myslím, že učiteľ by mal nájsť tú správnu mieru keďže žiaci tú technológiu vedia veľmi dobre využívať, ale zatiaľ ju využívajú viac v rámci hier a rôznej komunikácie v rámci sociálnych sietí."

Diana Murdziková: „Žiaci z tejto školy si tablety berú aj na hodiny v teréne. Dokážu nimi merať výšky alebo vzdialenosti, záleží akú aplikáciu im učiteľ do nich nainštaluje."

Žiaci (začiatok ankety) Opýtaná 1: „Poznámky, je zaujímavé písať na tablete ako v zošite."

Opýtaná 2: „Nemusíme mať tie pomôcky nejaké, tam je v tablete všetko, že už si môžete stiahnuť hocijaké aplikácie a máte to v jenom." (koniec ankety)

Diana Murdziková: „Pre tých, čo nemajú školské laboratóriá, vie tablet simulovať aj niektoré fyzikálny pokusy a tí, čo učia jazyky, si dokážu pripraviť aj pracovné listy s obrázkami. Rezort školstva už odozvu na používanie tabletov pri vyučovaní  má, je pozitívna. Martina Slušná, hovorkyňa ministerstva školstva pre priamo riadené organizácie."

Martina Slušná, hovorkyňa ministerstva školstva pre priamo riadené organizácie: „V súčasnosti nevieme povedať koľko učiteľov reálne tablety využíva, nakoľko od septembra 2014 prebiehajú školenia a učitelia sa na ne pravidelne a stále prihlasujú. Zhruba v polovici novembra už bolo prihlásených 4300 učiteľov z 1700 škôl."

Diana Murdziková: „Rezort školstva nám potvrdil, že aj na budúci rok budú organizovať školenia pre ďalších učiteľov. Diana Murdziková, RTVS."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o. (prepis relácie)
(MB)

Kľúčové slová:
vzdelávanie, inovácie

Odbory vedy a techniky:
Technické vedy

Tlač