Univerzita Komenského v prvej päťstovke ďalšieho celosvetového rebríčka

04. 12. 2014

Univerzita Komenského_logo Tlačová správa. Bratislava 4. decembra 2014: Univerzita Komenského v Bratislave (UK) opäť potvrdila svoje významné postavenie v oblasti vzdelávania a výskumu. V celosvetovom rebríčku Round University Ranking (RUR) obsadila 440. miesto. UK je zároveň jedinou slovenskou vysokou školou, ktorá sa nachádza medzi 767 najlepšími vysokými školami z celého sveta, ktoré boli do rebríčka zaradené.   

Ranking RUR, ktorý bol uverejnený na začiatku novembra 2014, vychádza z údajov spoločnosti Thomson Reuters „Global Institutional Profiles Project”. Prvé miesto v ňom obsadil Kalifornský technologický inštitút (Caltech). Nasledujú ho Harvard (2. miesto), Oxford (3.), Stanford (4.) a Cambridge (5.). Univerzita Komenského v Bratislave obsadila 440. pozíciu.

Rebríček RUR hodnotí 5 základných oblastí, ktorými sú vzdelávanie (30 % váha), medzinárodná spolupráca (7,5 % váha), príjmy plynúce z prepojenia s praxou (2,5 % váha), výskum (30 %) a citácie (30 %).

„Po rebríčku CWUR (Center for World University Rankings), v ktorom sme sa tento rok zaradili medzi 3,3 percentá najlepších svetových univerzít, je umiestnenie v rebríčku RUR ďalším potvrdením kvality výučby a výskumu našej univerzity,“ hovorí rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. Navyše, na začiatku roka sa UK zapísala medzi päťstovku najlepších svetových univerzít – v rebríčku zostavenom na základe akademického výkonu University Ranking by Academic Performance (495. miesto).

Kompletný rebríček RUR je k dispozícii na webstránke:
http://roundranking.com/en/rur-the-2014-2015-based-ranking.html.


Bližšie informácie:
PhDr. Andrea Földváryová
vedúca
Oddelenie vzťahov s verejnosťou
Univerzita Komenského v Bratislave
Tel.: +421 2 592 44 355
E-mail: andrea.foldvaryova@rec.uniba.sk
www.uniba.sk
www.facebook.com/Comenius.University

Uverejnila: MB

Kľúčové slová:
vysoké školy, vzdelávanie

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy , Lekárske vedy

Tlač