V Bratislave sa konalo sympózium o hodnote inovácií pre rozvoj spoločnosti

11. 12. 2014

(09.12.2014; Rozhlasová stanica Lumen; Infolumen; 17:30; por. 12/22; Alžbeta Paulíková / Alžbeta Paulíková)

Alžbeta Paulíková, moderátorka: „Starnutiu Európy, výzvam vedy a inovačným trendom v firmách sa venuje dnešné sympózium o hodnote inovácií pre rozvoj spoločnosti. Podujatie zorganizovalo v Bratislave Veľvyslanectvo Švajčiarskej konfederácie na Slovensku v súčinnosti s Ministerstvom zahraničných vecí Slovenska. Prezident Andrej Kiska uviedol, že je potrebné klásť dôraz na zapojenie striebornej generácie do aktívneho pôsobenia v spoločnosti."

Andrej Kiska, prezident SR: „Nezabúdajme, že múdrosť a skúsenosť našich rodičov majú obrovskú hodnotu a mnohí z nich chcú byť aj naďalej užitoční pre naše krajiny."

Alžbeta Paulíková: „Prezident dodal, že v súvislosti so starnutím populácie sa do popredia dostávajú nové príležitosti pre malé a stredné podniky."

Andrej Kiska: „Trh služieb pre seniorov nie je len záležitosťou vládnych programov, ako to mnohí vnímajú. Je to pozvánka pre firmy a inovatívnych podnikateľov vstúpiť na tento trh. Úlohou verejného sektora, teda aj mojou, je pomôcť projektom zvýšiť šance presadiť svoju inovatívnu myšlienku regionálne, či dokonca globálne. Perspektívu v tomto období majú aj univerzity, ktoré nabádame k partnerstvám so súkromným sektorom, aby dokázali preniesť svoje poznatky do praktických riešení pre ľudí."

Alžbeta Paulíková: „Minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák pripomenul, že spoločné slovensko‑švajčiarske témy sa sústreďujú na tri oblasti ‑ environmentálne výzvy, udržateľnosť ako kvalitatívny rozmer akejkoľvek technológie a spôsoby zvyšovania životného komfortu našich občanov."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o. (prepis relácie) 

(AO)

Tlač