Vedci odchádzajú

04. 12. 2014

logo TV JOJ(29. 11. 2014; Televízna stanica JOJ; Veľké Noviny; 19:30; por. 15/20; Martina Karasová/Lucia Barmošová)


Lucia Barmošová, moderátorka: „Tento rok sa zo Slovenskej akadémie vied vyhadzovať nebude. Vedci však finančnú injekciu z ministerstva školstva vo výške osem miliónov eur nepovažujú za riešenie. Nedostatok peňazí označili za likvidačný, a to je možno aj odpoveď na otázku, prečo naši vedci odchádzajú do zahraničia."

Martina Karasová, redaktorka: „Virológ Ivan Košík. Zo Slovenska odchádza do Spojených štátov za lepšími podmienkami a skúsenosťami. Na odchod má hneď viacero dôvodov."

Ivan Košík, virológ, molekulárny biológ: „Profesijný rast, ďalšia je v podstate finančná otázka. Ani nie tak z hľadiska platovej, ale z hľadiska toho, ako je podporovaná veda na Slovensku a kvalita života."

Martina Karasová: „Na Slovensku sa Ivan Košík venuje napríklad výskumu rôznych chrípkových vírusov. Podieľa sa aj na vývoji najmodernejších diagnostických prístupov pre onkologickú prax."

Ivan Košík: „My riešime vlastne vývoj nádorovo‑detekčného čipu, kedy vlastne môžete dať na jedno také malinké sklíčko dajme tomu päťsto pacientov a za hodinu, za dve máte výsledok na detekciu rôznych nádorových markerov."

Martina Karasová: „Ivan sa plánuje vrátiť späť na Slovensko."

Ivan Košík: „Je žiadúce, aby mladí vedci odišli. To znamená riaditeľ a všetci ľudia na ústave mi to prajú a tešia sa v podstate z tých nadobudnutých skúseností, ktoré získam a otázkou je skôr, ako zabezpečiť návrat ľudí späť."

Martina Karasová: „Vedci odchádzajú, ale aj prichádzajú. Zostať v zahraničí sa častokrát rozhodnú práve tí najlepší. Nový minister školstva chce udržať šikovných vedcov na Slovensku a sľubuje, že pre nich vytvorí dobré pracovné podmienky."

Juraj Draxler, minister školstva SR: „Potrebujeme pritiahnuť súkromné investovanie zo zahraničných zdrojov, z domácich zdrojov do výskumu a vývoja a samozrejme takto kontinuálne potom sa môžeme baviť aj o navyšovaní financovania z verejných zdrojov."


Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o. (prepis relácie)

(MI)

Kľúčové slová:
vysoké školy, vzdelávanie

Tlač