Výskum a vývoj v automobilovom priemysle

12. 12. 2014

(09.12.2014; Rozhlasová stanica Slovensko; Pozor, zákruta!; 13:10; por. 5/6; Igor Daniš / Igor Daniš)

Igor Daniš, moderátor: „Vo Zväze automobilového priemyslu Slovenskej republiky má Martin Morháč na starosti komisiu pre výskum a vývoj. Automobilový priemysel na Slovensku je bez neustáleho rozvoja tejto základne ako auto bez rezervného kolesa ‑ síce ide, ale... Existuje na Slovensku oblasti výskumu a vývoja vo firmách a u dodávateľov do automobilovej výroby akési údolie smrti?

Martin Morháč, Zväz automobilového priemyslu SR: „Výskum a vývoj treba rozdeliť do niekoľkých fáz. Najskôr sú idey, ktoré vyústia do nejakého základného výskumu. A tieto idey by sa v konečnom dôsledku mali prejaviť v našich produktoch, v našom každodennom živote. Slovensko má v súčasnej dobe vybudované štruktúry na to, aby robilo základný výskum, to sú univerzity, to je Slovenská akadémia vied. Na Slovensku je priemysel, ktorý robí tie inovácie. Ale medzi tým spojenie toho základného výskumu s tými aplikáciami, tam je priestor, tam je medzera, ktorú nazývame údolím smrti, ktoré jednoducho v tejto chvíli nie je inštitucionálne, ani organizačne vykryté. Nastáva tam odtrhnutie toho základného výskumu od tých potrieb priemyslu."

Igor Daniš: „Čo s tým?"

Martin Morháč: „No, s tým, s tým je potrebné niečo robiť a myslím, že momentálne sa deje aj na úrovni nejakej inštitucionálne sa robia opatrenia. Je tu program Restrict, ktorého ambíciou je práve vykryť aj túto oblasť. To znamená, je tu program do roku 2020 podporovaný Európskou úniou, v rámci ktorej by malo vzniknúť aj nejaké inštitucionálne zriadenie pre vykrytie práve v tejto oblasti."

Igor Daniš: „No, niečo sa už udeje v legislatíve od prvého prvý 2015, čo sa teda týka slovenského automobilového priemyslu."

Martin Morháč: „Prichádza taká zaujímavá zmena. Doteraz výskum a vývoj na Slovensku vôbec nebol zo strany štátu daňovo nejako zvýhodnený, daňovo podporovaný, pritom vo všetkých okolitých krajinách je to už niekoľko rokov zavedené. Na Slovensku prichádza podpora výskumu a vývoja v tom zmysle, že náklady, výdavky na výskum a vývoj je možné uplatniť si dvadsaťpäť percent z nich ako daňovo odpočítateľnú položku. To znamená, že je tam možné ušetriť na nákladoch na výskum a vývoj."

Igor Daniš: „Aká je situácia v tomto smere napríklad v Českej republike?"

Martin Morháč: „Čo sa týka tých podmienok, porovnateľná s jedným rozdielom a dosť zásadným, že nie dvadsaťpäť percent si môže podnikateľský subjekt uplatniť v daňovom základe, ale sto percent. Celých sto percent."

Igor Daniš: „A ešte sa dotknime efektivity inovácií."

Martin Morháč: „Efektivita v Európskej únii v oblasti výskumu inovácií je naozaj veľmi nízka, pohybuje sa niekde na úrovni šiestich percent z celkovo vynaložených nákladov do oblasti výskumu a vývoja. Vo svete sú tie čísla podstatne vyššie, na ktorúkoľvek stranu sa pozrieme, tak tá Čína má až päťdesiatosempercentnú efektívnosť vynaložených investícií."

Igor Daniš: „No, tam asi je aj kameň úrazu, alebo pes zakopaný. V čom sú, nechcem povedať, lepší, ale úspešnejší, respektíve efektívnejší?"

Martin Morháč: „Efektívnejší sú v tom, že Čína si nerobí rôzne bariéry vnútorné, legislatívne. Čína, vieme veľmi dobre, ako rešpektuje licenčné práva, patentové práva. Jednoducho nerešpektuje ich a to ich zvýhodňuje v tomto smere. Na druhej strane si myslím, že mnohé obmedzenia, ktoré v Európe sú, by mohli byť miernejšie na to, aby sa tá efektivita dosiahla podstatne vyššia."

Igor Daniš: „Pokračujeme. Témou sú prekážky rozvoja výskumu a vývoja v automobilovou priemysle. Príčiny treba definovať. To Zväz automobilového priemyslu urobil a čo zistili, dopovieme po pesničke. Automobilový priemysel ťahá hospodárstvo, generuje dvanásť percent hrubej produkcie Slovenska, ovplyvňuje vyše dvestotisíc pracovných miest a na exporte Slovenska sa podieľa dvadsiatimi šiestimi percentami. Zväz automobilového priemyslu chce do konca roku 2020 zvýšiť pomer firemných výdavkov na výskum a vývoj na jedno percento z tržieb v automobilovom priemysle. ZAP sa podieľal na unikátnom prieskume, ktorým poverili partnera."

Vladimír Švač, KPMG: „Som zodpovedný za inovačné poradenstvo spoločnosti KPMG. Projekt spočíval v tom, že chceli sme urobiť prieskum medzi dodávateľskými firmami v automobilovom priemysle a so zameraním na výskum, vývoj, inovácie. Zistili sme tri alebo štyri také hlavné oblasti. Najväčšou výzvou v týchto podnikoch sú inžinierske talenty, ktorý tento faktor sa spomína vo viacerých výsledkoch a to najmä v tom, že je nedostatok týchto inžinierskych talentov, že pri nedostatku je to určitou bariérou inovovania a tieto dodávateľské podniky potrebujú pomoc pri hľadaní alebo získavaní týchto talentov."

Igor Daniš: „Čiže rozdiel medzi inžinierom a talentom."

Vladimír Švač: „Inžiniersky talent je viac proaktívny, viac inovačne rozmýšľajúci, viac kreatívny, viac zanietený, viac zaujímajúci sa o vzdelávanie. Vysoké školy produkujú aj inžinierov, ktorým stačí iba papier."

Igor Daniš: „Bohužiaľ, taká je situácia, no ale to musí mať človek asi v sebe."

Vladimír Švač: „Áno, tá emócia, tá zanietenosť, to musí mať v sebe."

Igor Daniš: „Ako by mohol pomôcť štát? Sú také rozporuplné názory na, dajme tomu, aj daňové prázdniny. Investor alebo teda zahraničná firma využije daňové prázdniny, a potom dovidenia, dopočutia. Idú do Rumunska, do Bulharska."

Vladimír Švač: „Ak etablujeme na Slovensku výskum a vývoj, tieto projekty výskumu a vývoja sú väčšinou dlhodobé a tieto firmy, ktoré to majú, tieto ARD centrá na Slovensku, tak skoro neodídu. Čiže ak sa nám podarí pomôcť týmto firmám udržať výskum, vývoj, to bude na dlhé roky."

Igor Daniš: „Roky bežia, nikto nečaká, kým niečo vymyslíme, alebo teda vytvoríme podmienky."

Vladimír Švač: „My v KPMG sa snažíme pomáhať týmto firmám. Začali sme inovačné vzdelávania, snažíme sa robiť kooperačno‑inovačnú platformu, kde odspodu spájame výskumno‑vývojových pracovníkov z rôznych firiem, ale zároveň chceme spolu so Zväzom automobilového priemyslu hľadať aj nástroje, ako týmto podnikom pomôcť a predniesť tieto požiadavky alebo problémy štátu, ktorý môže tiež prispieť rôznymi nástrojmi pomoci."

Igor Daniš: „Počúvame o tom, je to aktuálna súčasnosť ‑ startupy. Vysvetlíme poslucháčom Zákruty o čo ide a či vôbec majú opodstatnenie v automobilovom priemysle."

Vladimír Švač: „Určite startupy majú opodstatnenie v automobilovom priemysle. Ak hovoríme o startupoch, myslíme tým technologické a inovatívne firmy, ktoré dokážu vyvinúť nový produkt, niekedy aj prelomový produkt. Na Slovensku podľa nás, si myslíme, že je možné prepojiť túto sféru startupovú s etablovanými priemyselnými podnikmi a dajú sa nájsť rôzne oblasti vývoja produktov alebo výrobných procesov. Čiže určite existujú aj startupy, ktoré sú takto provýrobne alebo provývojovo zamerané, nielen IT softvér alebo komunikačné technológie a podobne."

Igor Daniš: „Mekkou Startupov je Silicon Walley v Spojených štátoch amerických. Možno aj so slovenskou účasťou?"

Vladimír Švač: „Možno aj so slovenskou účasťou, áno, startupy Silicon Walley sú, aj slovenské startupy tam boli a videli to prostredie. Ale možno taký príklad sú práve tie svetové automobilové firmy, ktoré práve Silicon Walley si vytvárajú nové výskumno‑vývojové centrá a tieto centrá sú zamerané či už na vývoj navigačných systémov, informačných systémov, softvérových prvkov, elektroniky a komunikačných technológií. Čiže z auta sa potom vytvára určité komunikačné médium, by sa dalo povedať, v ktorom si dokážete aj pozrieť maily, v ktorom dokážete komunikovať a podobne. Čiže ten automobilový priemysel sa tlačí aj do tejto oblasti a to môže byť tiež výzvou pre slovenské startupy."

Igor Daniš: „Aby sme to zhrnuli, uzavreli s Vladimírom Švačom ‑ jednoznačný odkaz znie ‑ potrebujeme možno že ani nie že kvalifikované, ale talentované kádre."

Vladimír Švač: „Áno, potrebujeme talentované, zanietených mladých ľudí, ktorí túžia pracovať vo výskumno‑vývojových centrách a chcú byť ozaj príkladom aj v týchto našich slovenských podmienkach."

Igor Daniš: „Len doteraz to bývalo aj tak, že skôr hľadali uplatnenie aj v tomto smere v zahraničí."

Vladimír Švač: „Áno, veľa inžinierov pôsobí v zahraničí. Sám mám jednu kolegyňu, ktorá pracovala v Toyote v Kolíne v Čechách a bola tak dobrá, že ju zobrali do Bruselu do výskumno‑vývojového centra Toyoty. Čiže niektorí zostávajú doma, niektorí odchádzajú do zahraničia, ale našou snahou je vybudovať zo Slovenska inovačný ekosystém."

Igor Daniš: „S výskumom a vývojom v automobilovom sektore to u nás kríva na obe nohy. V seriáli o faktore podmieňujúcom našu konkurencieschopnosť v dravom svete pokračujeme vo štvrtok jedenásteho decembra. Prečo zdôrazňujeme vážnosť situácie na poli rozvoja výskumu a vývoja? Lebo ak automobilky zadajú dodávateľovi, že v špičkovej kvalite chcú toto a toto a ten zrazu na to nemá ‑ veď doteraz to šlo ‑ tak to je akoby športové kluby zaspali na vavrínoch a na vlastný dorast boli zlou macochou."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o. (prepis relácie)

(AO)

Kľúčové slová:
strojárstvo

Odbory vedy a techniky:
Technické vedy

Tlač