Výskum rakoviny prsníka financovaný EÚ sa zameriava na personalizovanú liečbu

12. 12. 2014

logo Európskej komisieV súčasnosti v najrozvinutejších krajinách jedna z ôsmich žien počas svojho života pravdepodobne ochorie na rakovinu prsníka. Jednou zo sľubným ciest, ktorými sa viacero výskumných projektov s finančnou podporou EÚ uberá, je personalizovaná medicína, t. j. prispôsobenie liečby osobitným okolnostiam a stavu pacienta.

V rámci projektu EÚ TRANSBIG sa laboratórny výskum užšie prepojil s translačným výskumom, vysvetľuje Fatima Cardosová, vedecká riaditeľka Champalimaudovej kliniky v Lisabone: „TRANSBIG prispel k odstráneniu roztrieštenosti v oblasti translačného výskumu rakoviny prsníka prostredníctvom posilnenia vzťahov medzi poprednými európskymi výskumnými pracovníkmi v tejto oblasti. „Jeho výsledkom bolo aj úspešné začatie podľa názorov odborníkov jedného z najinovačnejších projektov v rámci európskeho klinického výskumu rakoviny prsníka za uplynulých desať rokov.“

Výsledky klinického skúšania známeho ako MINDACT budú k dispozícii v roku 2015. V rámci tohto skúšania sa skúma, ako môže analýza genómu pomôcť lekárom pri rozhodovaní o tom, či sa pacientka môže vyhnúť chemoterapii po operácii rakoviny prsníka.

Z klinického skúšania vyplýva, že aj napriek svojej efektivite môže chemoterapia viesť k sekundárnej rakovine, poškodeniu srdca, predčasnej menopauze a zníženiu kognitívnych schopností. Okrem toho sa zdá, že v prípade podstatnej časti pacientiek s rakovinou prsníka v ranom štádiu sa aplikuje neprimerane silná liečba, uviedla Cardosová. MINDACT by mohol 10 až 20 % pacientiek uchrániť pred chemoterapiou.

V rámci klinického skúšania MINDACT sa viac ako 6 600 žien v 9 krajinách prihlásilo do výskumu, ktorý riadi Európska organizácia pre výskum a liečbu rakoviny (EORTC). Tento výskum vznikol v spolupráci so skupinou Breast International Group (BIG), koordinátorom projektu TRANSBIG.

K ďalším výskumným projektom EÚ v oblasti rakoviny prsníka patrí EPIC, v rámci ktorého sa skúmalo, ako by zmeny v stravovaní človeka mohli zabrániť vzniku rakoviny prsníka. Projekty CareMore a CTCTRAP sa zameriavajú na cirkulujúce rakovinové bunky a DNA v krvi pacienta s cieľom usmerniť včasnú diagnostiku a liečbu žien s metastatickou rakovinou prsníka. Projekt ASSURE zase hľadá spôsoby, ako prispôsobiť skríning rakoviny prsníka individuálnym potrebám, pričom vyvíja alternatívy k mamografii, ktorá nie je vhodná na detekciu rakoviny u žien s hustým prsným tkanivom.

Ďalší projekt s názvom RATHER hľadá nové spôsoby liečby súčasne s personalizovanými diagnostickými technikami pre ženy s triple-negatívnym karcinómom prsníka a invazívnym lobulárnym karcinómom prsníka. Ide o ťažko liečiteľné formy rakoviny, pre ktoré nie sú v súčasnosti k dispozícii cielené liečebné postupy. Na záver treba spomenúť projekt MERIT, ktorý vyvíja spôsob liečby triple-negatívnej rakoviny prsníka personalizovanými RNA vakcínami, ktoré sú individuálne vytvorené pre každého pacienta.

Celá tlačová správa


Zdroj:

Tlačová správa EK z 27. októbra 2014

Uverejnila: MI

Kľúčové slová:
klinické lekárske vedy, inovácie

Odbory vedy a techniky:
Lekárske vedy

Tlač