Do Šarišských Michalian smerujú výskumníci

18. 02. 2014

(16. 02. 2014; Televízna stanica STV 1; Správy RTVS; 19.00; por. 10/21; HAAS Róbert)

Moderátor: „Šarišské Michaľany zažijú v najbližších rokoch prílev vedcov. Do dvoch rokov tam vyrastie výskumné centrum Slovenskej akadémie vied na vývoj vakcín. Obecná kasa si tak prilepší na daniach a pribudnú aj pracovné miesta. Šarišské Michaľany už majú podobnú skúsenosť s projektom spred 60-tich rokov."


Róbert HAAS, redaktor: „Výroba séra očkovacích látok bola v bývalom Československu koncentrovaná v Prahe. V rámci potreby zvýšiť produkciu 1. januára 1953 vzniká na východe Slovenska v Šarišských Michaľanoch samostatný národný podnik Imuna. Podľa starostu vznik podniku pomohol obci nielen po ekonomickej stránke."


Vincent LEŠŠO, starosta obce Šarišské Michaľany: „Keď sa stavala Imuna v tých 50. rokoch, tak to bol veľký príliv, by som povedal takej inteligencie doktorov a magistrov, ktorí v podstate boli zamestnaní v Imune."


R. HAAS: „História by sa mohla v najbližšom čase opakovať. Slovenská akadémie vied tu totiž postaví centrum pre výskum a vývoj imunologicky aktívnych látok."


Jaromír PASTOREK, predseda SAV: „Bude slúžiť na prípravu potenciálnych vakcín nielen proti vírusom. To spektrum bude pomerne široké."


R. HAAS: „Centrum okrem nových objavov a vakcín ponúkne aj nové pracovné príležitosti, a to už v roku 2015, keď  ho plánujú otvoriť."


J. PASTOREK: „Rádovo sa jedná o desiatky pracovníkov vysokokvalifikovaných."


R. HAAS: „Projekt má ambíciu vyriešiť boľavé miesto našej vedy. Tým je podľa predsedu Slovenskej akadémie vied pretavenie výsledkov výskumu do výroby, a teda ich uplatnenie na trhu. Centrum preto vyrastie v bezprostrednom susedstve súkromnej firmy Imuna Pharm, ktorá sa venuje práve výrobe očkovacích látok či infúznych a dialýznych roztokov. Prepojenie výskumu s výrobou by mohlo priniesť ďalšie pracovné miesta." 


Martina VULGANOVÁ, generálna riaditeľka Imuna Pharm, a. s.: „Prinesie možnosť realizovať výskumné projekty, ktorých výsledky samozrejme vytvárajú predpoklad na rozširovanie výroby a tým na tvorbu nových miest pre vysokokvalifikovaných pracovníkov."


R. HAAS: „Spoločnosť aktuálne zamestnáva 140 ľudí. Miestni, obavy z látok, ktoré sa tu budú vyrábať nemajú. Podľa starostu sú za tým práve skúsenosti z minulosti." V. LEŠŠO: „Ďaleko nebezpečnejšie látky sa tu vyrábali, ako toto, čo sa bude vyrábať teraz." R. HAAS: „Vznik jedinečného výskumného centra na Slovensku bude stáť 25 miliónov EUR. 86 percent peňazí získa Slovenská akadémia vied z nenávratného príspevku Európskej únie. Zvyšné 4 milióny pôjdu zo štátneho rozpočtu. Róbert HAAS, RTVS."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o. (prepis vysielania)

(MI)

Kľúčové slová:
základné lekárske vedy a farmaceutické vedy

Odbory vedy a techniky:
Lekárske vedy

Tlač