Falošné mobilné telefóny za 200 tisíc eur

14. 02. 2014

(13. 2. 2014; Televízna stanica JOJ Plus; Krimi; 20.00; por. 6/12; BARTOŇOVÁ Silvia)

Pavol MICHALKA, moderátor: „Na naše letisko dorazila zvláštna zásielka s niekoľko tisíc kilometrov vzdialeného Hongkongu. Tá obsahovala mobilné telefóny za takmer 200 tisíc eur. Balík bol určený podnikateľovi z Komárna."

Silvia BARTOŇOVÁ, redaktorka: „Zásielka z Hongkongu priletela na bratislavské letisko začiatkom tohto týždňa. Mužovi, ktorý si ju objednal sa už nedostaví. Zaistili ju totiž colníci. Balík, ktorý prišiel na naše letisko colníci krátko po prevzatí otvorili a skontrolovali. Hnedú kartónovú škatuľu odosielateľ vystlal polystyrénom a do nej vložil telefóny. Každý kus bol zabalený v dvoch fóliách."

Zuzana POLÁK PAVLÍKOVÁ, hovorkyňa CÚ Bratislava: „Zaistené falošné mobilné telefóny boli označené slovnou reprodukciou a logom ochrannej známky APPLE."

S. BARTOŇOVÁ: „320 mobilných telefónov s príslušenstvom si podnikateľ z Komárna objednal pravdepodobne cez internet. Či chcel tieto falzifikáty smarthfónov ďalej predávať alebo posunúť do rôznych elektropredajní, sa zatiaľ nevie."

Z. POLÁK PAVLÍKOVÁ: „Nakoľko v tomto prípade vzniklo dôvodné podozrenie z porušenia práv duševného vlastníctva, colníci tovar zaistili a vec postúpili majiteľovi ochrannej známky."

S. BARTOŇOVÁ: „To, že ide o napodobeniny bolo jasné už na prvý pohľad. Mobilné telefóny neboli totiž balené v originálnych škatuliach a na niektorých boli dokonca zle upevnené bočné tlačidlá. Telefóny v dvoch farbách boli balené po piatich a zviazané gumičkou. Zásielku s falošnými mobilmi majú u seba colníci a to dovtedy, kým sa poškodená spoločnosť nevyjadrí, že tovar je skutočne falošný. Na to má 10 pracovných dní. Zároveň musí dať aj súhlas s ich likvidáciou."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o. (prepis vysielania)

(MB)

Kľúčové slová:
ekonomické vedy a obchod

Odbory vedy a techniky:
Technické vedy

Tlač