Máš podnikateľský nápad? Môžeš naň získať 15 000 eur.

26. 02. 2014

Junior achievement

Hyundai

Spoločnosť Junior Achievement Slovensko v spolupráci s Hyundai vyhlásila súťaž na pomoc mladým manažérom a víťaznému tímu poskytne podporu vo výške 15 000 eur na rozvoj podnikateľského zámeru. Do súťaže sa môžu zapojiť:

  • študenti vysokých škôl a univerzít vo veku 18 – 30 rokov,
  • zahraniční študenti študujúci na Slovensku,
  • študenti končiacich ročníkov,
  • jednotlivci, alebo 2 – 5 členné tímy.

Svoje podnikateľské nápady môžete prihlásiť do  23. apríla 2014 prostredníctvom online formulára.

Z prihlásených nápadov porota vyberie 5 finalistov, ktorých úlohou bude pripraviť 2-minútové prezentačné video v anglickom jazyku. Svoj podnikateľský nápad finalisti odprezentujú 15. mája 2014 pred porotou a z nich porota vyberie víťaza.

Víťaz získa odmenu  15 000 eur – hradenú v troch splátkach – na rozvoj svojho podnikania. Súčasťou balíčka pre víťaza bude aj tréning, marketing a medializácia na národnej úrovni.

Podrobnosti o súťaži a prihlásení svojho nápadu nájdete na webovej stránke  www.nadsme.sk.

Organizátormi súťaže sú spoločnosť Juniour Achievement Slovensko a Hyundai (Hyundai Motor Czech s.r.o, organizačná zložka Slovakia)

Zdroj: www.nadsme.sk

Spracovala Janka Némethyová

Kľúčové slová:
súťaže

Odbory vedy a techniky:
Technické vedy

Tlač