Minister Dušan Čaplovič na prvom zasadnutí vedeckej rady SHÚ v Ríme

19. 02. 2014

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan Čaplovič sa v pondelok 17. februára 2014 zúčastnil na 1. zasadnutí vedeckej rady Slovenského historického ústavu v Ríme (SHÚ).

Na ustanovujúcej schôdzi na pôde Centra vedecko-technických informácií  SR v Bratislave boli predstavení členovia vedeckej rady SHÚ, a taktiež sa uskutočnila voľba kandidátov na vedúce posty ústavu.

Riaditeľkou SHÚ sa stala prof. Dr. phil. Emília Hrabovec a za predsedu vedeckej rady ústavu bol zvolený prof.  PhDr. Ján Lukačka, CSc.

 

Zdroj: web MŠVVaŠ SR

Foto: PhDr. Marta Bartošovičová

Publikovala: Alena Oravcová

Kľúčové slová:
historické vedy a archeológia

Odbory vedy a techniky:
Humanitné vedy

Tlač