Národný projekt na podporu profesijnej orientácie žiakov

11. 02. 2014

Zvyšovanie záujmu mladých o odborné školy, rozvoj manuálnych zručností a napokon, pravidelná práca s talentami – to všetko sleduje národný projekt Štátneho inštitútu odborného vzdelávania (ŠIOV), ktorý počíta so spoluprácou s takmer 500 základnými školami a 5 000 žiakmi.


Názov: Národný projekt: Podpora profesijnej orientácie žiakov  základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja  polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca  s talentami  

„Projektom chceme presviedčať žiakov základných škôl, ale aj ich rodičov, že remeslo má zlaté dno. Tiež veríme, že aj tento zámer prispeje k znižovaniu alarmujúcej nezamestnanosti mladých ľudí, nakoľko aj samotný výber perspektívneho štúdia dáva šance úspešne sa zamestnať,“ konštatuje projektová manažérka Gabriela Horecká. V rámci tohto projektu bude 49 škôl vybavených odbornými učebňami fyziky a techniky a 28 z nich aj učebňami biochémie. Na všetkých zapojených školách sa zároveň predmety polytechnickej výchovy budú vyučovať inovatívnym spôsobom. Mysleli sme pritom aj na učiteľov. Presnejšie, 1 000 učiteľov biológie, fyziky, chémie a techniky a 500 učiteľov zodpovedných za profesijnú orientáciu žiakov má priestor na kontinuálne vzdelávanie vo svojej oblasti.

Koncom minulého roka ŠIOV vybral 49 pilotných škôl a pracovné skupiny postúpili programy kontinuálneho vzdelávania so zameraním na fyziku, techniku, biológiu a chémiu na akreditáciu. V tom čase sa tiež pristúpilo k čiastočnej realizácii materiálno-technického vybavenia odborných učební. Druhá aktivita projektu je zameraná na profesijnú orientáciu žiakov na odborné vzdelávanie a prípravu. Začne sa už u piatakov, aby sa mohli rozhodnúť aj podľa vlastného talentu i schopností. V rámci projektu bude k dispozícii softvér slúžiaci učiteľom – výchovným poradcom na základných školách, ktorí sa venujú profesijnej orientácii žiakov. Výsledky tohto testovania by mali pomôcť žiakom pri rozhodovaní o výbere strednej školy. Projekt nezabudol ani na prácu s mladými talentami, a to formou súťaží, v ktorých si zmerajú sily žiaci základných i stredných škôl v kombinovaných tímoch. Ide o sériu súťaží určených pre žiakov z celého Slovenska. Najbližšie sa uskutočnia už tento týždeň. Vo štvrtok 6. februára sa začína súťaž ZENIT, o týždeň na to MLADÝ MECHATRONIK. V apríli sa organizuje ZÁKLADOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOSŤ a v máji MLADÝ EKOFARMÁR.

Prehľad pilotných základných škôl, v ktorých sa udomácňuje nové vybavenie na polytechnickú výučbu, potvrdzuje regionálne rozmiestnenie podľa jednotlivých krajov. V Trnavskom kraji ide o tieto školy: Sereď, Fándlyho ul., Trnava, Spartakovská a Jána Bottu, Skalica, Vajanského, Hlohovec, Podzámska, Dunajská Streda, Školská ulica a Šaštín-Stráže na Štúrovej ulici. V rámci Trenčianskeho kraja patria medzi pilotné školy: Prievidza, Rastislavova ul., Stará Turá na Hurbanovej ul., Dubnica nad Váhom, Centrum I, Trenčín, Novomeského, Myjava, Štúrova ul. a Nové Mesto nad Váhom, Kpt. Nálepku. V Nitrianskom kraji pilotné školy reprezentujú Levice, Pri Podlužianke, Topoľčany, Hollého ul., Nové Zámky, G. Bethlena, Nitra, Fatranská a Nábrežie mládeže, Komárno, Rozmarínová a Želiezovce, Mierová ulica. Žilinský kraj má v rámci projektu zaradené tieto školy: Základnú školu v Turzovke, Bukovina, Dolnom Kubíne, Kohútov sad, v Bytči, ul. Mieru, v Tvrdošíne, Medvedzie, Martine, Jahodnícka a v krajskom meste sú to ZŠ Martinská ulica a Námestie mladosti. Banskobystrický kraj participuje pilotnými školami v Žarnovici, Fraňa Kráľa, Žiari nad Hronom, Janského ul., banskobystrickou základnou školou Spojová, ďalej školou Pionierska v Brezne, zvolenskou J. Alexyho, lučeneckou základnou školou na Vajanského ulici a ZŠ na Družstevnej v Rimavskej Sobote. V rámci Prešovského kraja ide o Humenné, Dargovských hrdinov, Bardejov, Komenského, Poprad, Jarná ulica, Levoča, Gašpara Haina, Stropkov, Mlynská, Vranov nad Topľou, Kukučínova ulica a prešovská základná škola na Sibírskej. V Košickom kraji sú to tri základné školy z Košíc, a to na Bruselskej, Nám. L. Novomeského a Mládežníckej ulici, v Čani na Pionierskej, ďalej v Michalovciach ZŠ T. J. Moussona, v Rožňave, Zlatá, v Moldave nad Bodvou, Československej armády a v Trebišove ZŠ M. R. Štefánika. Celková alokácia projektu je na úrovni takmer 20 mil. EUR, pričom v prevažnej miere je financovaný z eurofondov. Partnermi ŠIOV sú zamestnávatelia a stavovské organizácie, ktoré participujú na tvorbe zoznamu povolaní potrebných v regiónoch.

Základné školy majú ešte stále priestor zapojiť sa do projektu. Hoci pilotné školy už boli vybraté, ďalšie základné školy sa vyberajú pomocou regionálnych zástupcov v každom kraji. Oslovenie na účasť v projekte je podporované návštevami rôznych konferencií, krátkymi prezentáciami, ale aj poskytovaním propagačných materiálov. Možnosť zapojenia základnej školy do projektu je naplánovaný na koniec tohto kalendárneho roka. Všetky informácie o projekte sú prístupné na webovej stránke národného projektu www.zsodborne.sk.

 

 

Zdroj:

Portál VŠ

 (MI)

Kľúčové slová:
projekty, vzdelávanie

Odbory vedy a techniky:
Technické vedy

Tlač