Nové priestory pre vedu

28. 02. 2014

(27. 2. 2014; Televízna stanica Markíza; Televízne noviny; 19.00; por. 20/24; KULOVÁ Katarína)

Moderátor: „Mladí vedci už vraj nebudú musieť cestovať za prácou do zahraničia. Po Technickej univerzite začala svoj vedecký park stavať aj Univerzita Komenského. A sľubuje si od neho veľa. Prácu pre absolventov aj vynájdenie nových liečebných postupov rakoviny."

K. KULOVÁ, redaktorka: „V starej garáži sa špičkový vedecký výskum robiť nedá, tvrdí Univerzita Komenského, ktorá sa ako jediná spomedzi slovenských vysokých škôl dostala medzi 500 najlepších univerzít sveta. Pustili sa tu do výstavby vedeckého parku a dnes položili jeho základný kameň."

Študent: „Je to jedna z tých rozumnejších investícií určite."

V. KOVÁČ, prodekan Prírodovedeckej fakulty UK: „Doktorandi, mladí vedci budú mať príležitosť sa zamestnať na špičkovom pracovisku, ktoré naozaj znesie medzinárodné porovnanie."

K. KULOVÁ: „Prácu by tu malo nájsť okolo 250 ľudí, ktorí by mali opäť naštartovať slovenskú vedu. Park bude mať celkovo 13 tisíc metrov štvorcových a jeho súčasťou bude 80 laboratórií, ktoré sa budú zaoberať aj liečbou najnovších ochorení."

K. MIČIETA, rektor Univerzity Komenského: „Kde sa budú zisťovať presné dá sa povedať príčiny ochorení a hlavne podmienené genetickými zmenami."

V. KOVÁČ: „Ja dúfam, že sa podarí zasiahnuť až do takých oblastí ako je liečba rakoviny."

K. KULOVÁ: „Nové priestory majú byť bezpečnejšie a lepšie vybavené aj pre prácu s infekčným materiálom."

D. CHRENEK, vedúci Zastúpenia EK na Slovensku: „Rozpočet na výstavbu je 42 miliónov a z toho 35,6 milióna pôjde z európskych fondov."

K. KULOVÁ: „Podobné vedecké parky buduje aj akadémia vied a Slovenská technická univerzita."

K. MIČIETA: „V týchto oblastiach sme najmä na výbornej úrovni, vieme konkurovať."

K. KULOVÁ: „Výstavba vedeckého zariadenia Univerzity Komenského by mala trvať 18 mesiacov, hotová by teda mala byť v polovici roku 2015."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o. (prepis vysielania)

(MB)

Kľúčové slová:
vedecké parky

Odbory vedy a techniky:
Technické vedy

Tlač