Odvetvie mobilných aplikácií má v EÚ zažiť boom

21. 02. 2014

Trh s mobilnými aplikáciami – softvérovými aplikáciami pre mobilné zariadenia, v súčasnosti v EÚ zamestnáva 1 milión vývojárov a 800 tisíc pracovníkov v oblasti marketingu a podporných služieb. Podľa nedávnej štúdie  by tento počet mohol do roku 2018 stúpnuť na 5 miliónov.

Odvetvie mobilných aplikácií momentálne vytvára 17,5 mld. EUR ročne. Rastúca spotreba spolu so zvýšenou reklamnou činnosťou a zmluvným vývojom by mohla zvýšiť ročné príjmy na 63 mld. EUR v nasledujúcich 5 rokoch.

Riešenie chýbajúcich znalostí

Napriek tomu, že je EÚ celosvetovým lídrom v oblasti vývoja mobilných aplikácií pre hry, stále zaostáva za USA v oblasti odbornej prípravy vývojárov a finančného ohodnotenia.

Na riešenie tohto problému sa EÚ spojila s priemyslom a organizáciami v rámci tzv. veľkej koalície pre digitálne pracovné miesta. Cieľom je poskytnúť väčšiemu počtu najmä mladých ľudí správne IT zručností a pomôcť zaplniť rastúci počet voľných pracovných miest v EÚ oblasti IT.

EÚ takisto spustila portál Open Education Europa, ktorý umožňuje študentom, odborníkom a vzdelávacím inštitúciám zdielať voľne prístupné otvorené vzdelávacie zdroje. Viac sa dočítate na stránke Európskej komisie

 

Zdroj:
Európska komisia

(MI)

Kľúčové slová:
ekonomické vedy a obchod

Odbory vedy a techniky:
Spoločenské vedy

Tlač