Prístroj na meranie deformácií zemského povrchu

27. 02. 2014
Na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave sa v rámci operačného programu Výskum a vývoj realizuje projekt  Národné centrum diagnostikovania deformácie zemského povrchu na území Slovenska.

V rámci projektu pribudne na univerzite laboratórium s novým špičkovým prístrojom  na meranie tiažového zrýchlenia - absolútnym gravimetrom.

Prístroj uvedie do prevádzky riešiteľský tím projektu pod vedením Doc. Ing. Marcela Mojzeša, PhD., za účasti rektora STU  prof. Ing. Roberta Redhammera, PhD., dekana Materálovotechnologickej fakulty STU  Dr.h.c. Prof.Dr.Ing. Olivera Moravčíka a dekana  Stavebnej fakulty STU prof. Ing. Alojza Kopáčika, PhD. 

v pondelok 3. marca 2014 o 15:30 hod

v priestoroch Materiálovotechnologickej fakulty STU v Trnave, 
Pavilón ťažkých laboratórií na Botanickej ulici 49.

 

Informácie o laboratóriu a prístroji:

Tím odborníkov - geodetov zo Stavebnej fakulty STU je dlhodobo súčasťou medzinárodného projektu CERGOP, v rámci ktorého prebieha monitorovanie deformácii zemského povrchu v Európe. V rámci CERGOP je od roku 1994 monitorovaných takmer sto rôznych bodov v 13 krajinách Strednej Európy. Ide o družicové stanice umiestnené na povrchu Zeme, z ktorých niektoré sú "permanentné", teda sledujú zmeny povrchu 365 dní v roku. Niektoré sú "epochové", teda merania na nich sa spúšťajú v presnom čase záväznom pre všetky krajiny.

Slovenský tím odborníkov uspel s projektom Národného centra diagnostikovania deformácie zemského povrchu na území Slovenska, v rámci ktorého zahusťuje sieť meracích bodov na našom území. Pre lepšie vyhodnocovanie nameraných hodnôt bolo potrebné vybaviť riešiteľské pracovisko univerzity novými prístrojmi. Pohyby na meraných bodov sa vyhodnocujú z družicových meraní v horizontálnom a vertikálnom smere. Absolútny gravimeter FG5-X 247 umožní spresniť trendy vertikálnych pohybov.

Andrea Settey Hajdúchová
manažérka pre komunikáciu
Slovenská technická univerzita
email: andrea.hajduchova@stuba.sk
mobil
+421 917 669 205
web: www.stuba.sk
FB
www.facebook.com/univerzita

(AO)

Kľúčové slová:
stavebné inžinierstvo

Odbory vedy a techniky:
Technické vedy

Tlač