PROSENSE - projekt 7. rámcového programu EÚ "Marie Curie Initial Training Networks"

05. 02. 2014
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied organizoval v dňoch 23. – 24. januára 2014 vzdelávací seminár pre partnerov a študentov z 15 európskych inštitúcií zapojených do projektu PROSENSE. PROSENSE je projektom 7. rámcového programu EÚ "Marie Curie Initial Training Networks", ktorého cieľom je vyškoliť mladých vedcov v interdisciplinárnej oblasti vývoja nových diagnostických metód pre rakovinu prostaty.

Seminár sa skladal z cyklu prednášok na pôde Centra vedecko-technických informácií SR a z praktických cvičení v laboratóriách Chemického ústavu SAV. Počas prvého dňa seminára odzneli prednášky 7 zahraničných a domácich odborníkov, ktorí sa venovali vývoju a použitiu moderných techník pre glykomiku a analýzu biomarkerov. V rámci laboratórnych workshopov sa účastníci zamerali na prácu so špičkovými analytickými technikami (proteínové a lektínové microarray, povrchová plazmónová rezonancia, elektrochemická impedančná spektroskopia, hmotnostná spektroskopia a mikroskopia atomárnych síl) a ich aplikáciám v oblasti glykoprofilovania a výskumu biomarkerov.

Počas druhého dňa seminára prezentovali mladí vedci z európskych inštitúcií svoje doterajšie výsledky získané v rámci projektu PROSENSE.

 Webová stránka projektu PROSENSE: http://prosense.epfl.ch/

 Zdroj: SAV, CVTI SR

Viac informácií na stránke:

PROSENSE workshop o nových metódach pre glykoprofilovanie a diagnostiku rakoviny

 

Kľúčové slová:
semináre, základné lekárske vedy a farmaceutické vedy, Slovenská akadémia vied

Odbory vedy a techniky:
Lekárske vedy

Tlač