Š. Olejník: Aj pri popularizácii vedy treba dbať na presnosť

24. 02. 2014

This article is available only in Slovak language.
The original article can be found on following link:

Š. Olejník: Aj pri popularizácii vedy treba dbať na presnosť

Translate Slovak language version of this article to English by Google translate

Keywords:


Areas:
Natural sciences

Veda v CENTRE: Skrytý pôvab symetrie alebo prechádzka svetom elementárnych častíc

Print