Sexuálna výchova na školách

25. 02. 2014

(19. 2. 2014; Rozhlasová stanica Slovensko; Popoludnie na Slovensku; 17.13; 3,30 min.; SLÁDKOVÁ Eva)

Hana RAPANTOVÁ, moderátorka: „Má sa na školách hovoriť o sexe alebo nie? Ak áno, ako? Táto otázka sa vynorila opäť minulý týždeň, keď sa ozvali zástupcovia konzervatívnych združení v súvislosti so sériou prednášok uznávaných sexuológov. Tí radia v týchto mesiacoch v rámci projektu Sex nie je tabu študentom v rôznych kútoch Slovenska. Proti prednáškam o plánovanom rodičovstve, antikoncepcii a ďalších témach sa zdvihla vlna protestov. Pritom o potrebe sexuálnej výchovy ako špeciálneho predmetu hovoria viacerí odborníci už dlhšie. Zdá sa však, že tak skoro sa realitou nestane. Pokračuje Eva SLÁDKOVÁ."

Eva SLÁDKOVÁ, redaktorka: „Pred pol rokom kritizovala Slovensko aj Organizácia spojených národov za to, že nemáme v našich učebných osnovách samostatný predmet Sexuálna výchova. Jana TUTKOVÁ z Centra pre bioetickú výchovu je však presvedčená, že súčasné osnovy sú úplne v poriadku."

Jana TUTKOVÁ: „Výchova, rodičovstvo a manželstvo, ako je schválené ministerstvom, je v poriadku a postačujúca. A taká sexuálna výchova ako ju navrhujú niektorí sexuológovia alebo Spoločnosť pre plánované rodičovstvo je vlastne jej pravý opak a v takomto duchu nie je potrebná."

E. SLÁDKOVÁ: „Tým pravým opakom podľa Jany TUTKOVEJ je napríklad informovanie o antikoncepcii, ktoré úplne odmieta. Prezidentka Spoločnosti pre plánované rodičovstvo Lenka ROVŇÁKOVÁ vraví, že sexuálna výchova by prispela k tomu, aby na Slovensku deti nerodili deti, čo sa stále stáva pomerne často. Dopĺňa ju riaditeľ Odboru sociálnej komunikácie Slovenskej akadémie vied Gabriel BIANCHI."

Lenka ROVŇÁKOVÁ: „Dnes naše deti majú obrovské množstvo príležitostí na to, aby získavali rôznorodé rozmanité informácie, ale aj z rôznorodých zdrojov, ktoré nie vždy sú relevantné. Sú podložené nesprávnymi zdrojmi a tak sa môžu zamotať v nejakom bludnom kruhu a vôbec im to musí pomôcť. V tom je základný problém."

Gabriel BIANCHI: „Ja, by som povedal, oficiálna sexuálna výchova, ktorá by mohla fungovať s profesionálmi, to znamená s vychovávateľmi, učiteľmi, pedagógmi, ktorí sú na to profesionálne pripravení, stále naráža na rôzne bariéry. Skôr sa hľadajú dôvody prečo to nerobiť, než prečo to robiť."

E. SLÁDKOVÁ: „Či zaviesť alebo nezaviesť sexuálnu výchovu je predmetom diskusií už dávnejšie a minister školstva Dušan ČAPLOVIČ sa tejto myšlienke nebráni. Ako však pred časom povedal pre Rádio Slovensko, bez kompromisu nič zavádzať nebude."

Dušan ČAPLOVIČ: „Nechceme určovať čomu sa má učiť a čomu sa nemá učiť v takejto háklivej téme. Tam musí byť dohoda z každej strany a ja sa nebránim tejto diskusii, ale na druhej strane chcem do tejto diskusii stiahnuť aj zástupcov cirkevných škôl. Musí byť na tom dohoda a musíme nájsť také vzdelávacie programy, ktoré nebudú urážať druhých a budú hľadať tú dostredivosť a nie odstredivosť."

E. SLÁDKOVÁ: „Na tomto postoji ministerstva sa ani po niekoľkých mesiacoch nič nezmenilo. Ministerstvo sa stotožňuje s názorom Jany TUTKOVEJ, že súčasná podoba vzdelávania v tejto oblasti je postačujúca. Hovorca ministra školstva Michal KALIŇÁK."

Michal KALIŇÁK: „Jednak nemáme žiadne požiadavky zo školských asociácií na to, aby sme to menili. Na druhej strane, toto práve považujeme za nastavenie modelu, ktorý je optimálny a vyhovuje (...) učiteľov a ich tematickému pokrytiu danej problematiky. Výchova k manželstvu a rodičovstvu sa vyučuje v rámci viacerých tematických predmetov, napr. v rámci náboženskej výchovy, etickej výchovy, náuky o spoločnosti, biológie, či v rámci prírodopisu."

H. RAPANTOVÁ: „Zdá sa teda, že sexuálna výchova ako špeciálny predmet je stále u nás diskutovanou len v teoretickej rovine."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o. (prepis vysielania)
(MB) 

Kľúčové slová:
vzdelávanie

Tlač