Startup, ktorý získal takmer pol milióna eur, uľahčí spracovanie faktúr

26. 02. 2014

FITFond inovácií a technológií, a. s. (FIT) zrealizoval investíciu do sľubného slovenského start-up projektu Datamolino. FIT poskytol finančnú investíciu až do výšky 500 tisíc EUR spoločnosti Datamolino, ktorá vyvíja unikátne softvérové riešenie spracovania faktúr pre malé a stredné firmy.  

Datamolino plánuje poskytovať softvérovú službu elektronického archívu a automatického spracovávania faktúr, čím by sa eliminovalo časovo a finančne náročné ručné prepisovanie faktúr do účtovných systémov, odstránila by sa  takto vznikajúca chybovosť a odbremenila by účtovníkov od vykonávania nadbytočných úkonov. Datamolino zároveň umožní podnikateľom zjednodušiť komunikáciu s účtovníkom a získať lepší prehľad o došlých a odoslaných faktúrach. Víziou Datamolino je cenovo dostupné riešenie spracovania faktúr, bez zbytočnej námahy a za použitia softvéru jednoduchého ako e-mail.

Princíp je jednoduchý – dostanete faktúru, papierovú naskenujete, elektronickú prepošlete a už len počkáte, kým ju Datamolino spracuje.

Tím zodpovedný za Datamolino nie je žiaden nováčik, v minulosti už úspešne presadili projekt by square, ktorý zjednodušuje spracovanie a platbu faktúr. QR kódy by square môžete už nájsť na faktúrach veľkých aj malých firiem a ich načítanie podporuje vo svojich mobilných aplikáciách väčšina slovenských bánk. Napriek úspechu by square bolo zrejmé, že nie je jednoduché umiestniť QR kódy na všetky faktúry na svete. Spoločnosť sa preto rozhodla pre vývoj nového produktu Datamolino, ktorý bude vhodný a použiteľný pre každý podnik bez ohľadu na jeho veľkosť, zameranie a finančné možnosti.  

Viac na stránke: Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania (NARMSP)  

Zdroj:
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania (NARMSP) 

Poznámka: Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania (NARMSP) bude s účinnosťou od 1. 3. 2014 používať nový názov „Slovak Business Agency“ (SBA).

(MI)

Kľúčové slová:
ekonomické vedy a obchod

Odbory vedy a techniky:
Spoločenské vedy

Tlač