Strojárska firma Andritz chce rozšíriť výrobu v Humennom

03. 02. 2014

(3. 2. 2014; Televízna stanica TA 3; Hlavné správy; 18.30; por. 11/17; TOMEK Vladimír)

Katrin LENGYELOVA, moderátorka: „V Humennom už čoskoro môže vzniknúť 130 nových pracovných miest. V meste chce rozšíriť výrobu strojárska firma Andritz, ktorá v súčasnosti pôsobí v priemyselnom parku Chemes. Vedenie spoločnosti považuje investíciu za veľmi reálnu."

Vladimír TOMEK, redaktor: „Rakúska strojárska firma zamestnáva na Slovensku takmer 350 ľudí a v blízkej dobe plánuje rozšíriť výrobu v Humennom, kde pribudnú nové pracovné miesta. Ďalších zamestnancov chce neskôr prijať aj v Spišskej Novej Vsi."

Ján KOČAN, riaditeľ Andritz Slovakia, Humenné: „My hovoríme o skutočnom vytvorení 130 pracovných miest v Humennom a v Spišskej, väčšinou teda v Humennom, a o investícii zhruba 8 miliónov EUR do nových technológií."

V. TOMEK: „Rovnako ako väčšina zahraničných spoločností, aj tento investor má podmienky a chce úľavy zo strany štátu."

Robert FICO (Smer SD), predseda vlády: „Preberiem so zainteresovanými stranami túto štruktúru ponuky. Teda tie stimuly, ktoré momentálne môžeme dať. A že či môžeme zmeniť tú štruktúru, jednoducho by sme niektoré položky dali do popredia, niektoré by sme posunuli niekde do úzadia."

V. TOMEK: „Investorovi nejde len o úľavy na daniach. A premiér chce preto ponuku prispôsobiť špecifikám tejto strojárskej firmy."

R. FICO: „Dnes sa zahraničné investície kupujú. Jednoducho kto dá viac, kto vytvorí lepšiu ponuku, štát myslím samozrejme, tak ten potom má aj väčšiu šancu takého investora získať. A Slovensko sa tejto súťaže o investorov musí za každú cenu zúčastniť."

V. TOMEK: „V okolí Humenného je bez práce približne 18 percent ľudí a podľa primátorky je investor s vyššou pridanou hodnotou dôležitý pre celý okres."

Jana VAĽOVÁ (Smer SD), primátorka mesta Humenné: „Práve táto firma, ktorá naozaj neberie len takú pracovnú silu, ktorá je najlacnejšia, ale ako sme sa dozvedeli, je tam priemerný plat pre robotníka okolo 900 EUR."

V. TOMEK: „Ak sa rakúskemu investorovi podarí dotiahnuť rokovania s vládou do úspešného konca, prvé pracovné miesta v priemyselnom parku Chemes Humenné by mohli vzniknúť ešte v prvej polovici tohto roka."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o. (prepis vysielania)

(MB)

Kľúčové slová:
strojárstvo

Odbory vedy a techniky:
Technické vedy

Tlač