Súťaž SCHOLA LUDUS: Vedecký obrázkovy vtip 2013

14. 02. 2014

Počas otvorenia výstavy Vedecký obrázkový vtip 2013 v priestoroch CVTI SR na Lamačskej ceste 8/A, dňa  14. februára boli vyhodnotené najlepšie vtipy  zo  súťaže Vedecký obrázkový vtip.

Do súťaže SCHOLA LUDUS Vedecký obrázkový vtip 2013 prišlo 219 vtipov, z toho 140 vtipov od žiakov základných škôl, 63  od študentov stredných škôl a 16 vtipov od zmiešaných tímov (rodičia a deti, učitelia a žiaci) resp. dospelých. Vtipy hodnotila laická verejnosť cez on-line hlasovanie i odborná porota zložená z odborníkov z oblasti vedy a vzdelávania. Ocenené vtipy a mená ich autorov nájdete aj na www.scholaludus.sk.

Najlepšie vtipy zo súťaže Vedecký obrázkový vtip 2013 budú sprístupnené širokej verejnosti v dňoch 14. 2. – 21. 3. 2014 na výstave, ktorú pripravili organizátori súťaže – občianske združenie SCHOLA LUDUS v spolupráci s Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri CVTI SR. Po jej skončení vo výstavných priestoroch Centra vedecko-technických informácií SR v Bratislave na Lamačskej ceste 8/A, výstava poputuje postupne aj do viacerých škôl,  centier voľného času a kultúrnych  zariadení na celom Slovensku.

Nová súťaž štartuje už v prvej polovici tohto roka na portáli http://www.scholaludus-online.sk

Vyhodnotenie súťaže SCHOLA LUDUS: VEDECKÝ OBRÁZKOVÝ VTIP 2013

Výsledky podľa laického hodnotenia

Kategória A – žiaci základných škôl 1. miesto: Marianna Lajtošová (15 rokov), Gymnázium Andreja Vrábla, Levice – Zákon zachovania hmotnosti 2. miesto: Daniela Černická (11 rokov), ZŠ J. A. Komenského, Michalovce – Policajti v akcii 3. miesto: Erika Hricková (14 rokov), ZŠ s MŠ Margecany – Príťažlivosť

Kategória B – žiaci stredných škôl 1. miesto: Sabina Peniaková (16 rokov), Stredná zdravotnícka škola Moyzesova ul., Košice – Neurónová reakcia 2. miesto: Peter Fecske (15 rokov), Stredná zdravotnícka škola Moyzesova ul., Košice – Nočná gravitácia 3. miesto: Nikoleta Fedorová (15 rokov), Stredná zdravotnícka škola Moyzesova ul., Košice – Newtonov sen

Kategória C – dospelí a zmiešané tímy 1. miesto: Mgr. Jozef Tušim, PaedDr. Peter Štofira, Mgr. Tatiana Majcherová, CSŠ Školská, Vranov nad Topľou – Začíname od Adama 2. miesto: PaedDr. Peter Štofira, Mgr. Jozef Tušim, Mgr. Tatiana Majcherová, CSŠ Školská, Vranov nad Topľou – Stroskotaní fyzici 3. miesto: Mgr. Tatiana Majcherová, Mgr. Jozef Tušim, PaedDr. Peter Štofira, CSŠ Školská, Vranov nad Topľou – Chuck Norrisov gravitačný zákon

Výsledky podľa hodnotenia odbornej poroty

Kategória A – žiaci základných škôl 1. miesto: Samuel Fulec, Andrej Šimon (15 rokov), Základná škola Vazovova, Bratislava – Nasýtený roztok 2. miesto: Samuel Fulec, Andrej Šimon (15 rokov), Základná škola Vazovova, Bratislava – Ako sa správa elektrický vodič v magnetickom poli 3. miesto: Katarína Ruttkayová, Martin Rafáč (13, 12 rokov), ZŠ T. J. Moussona, Michalovce – Látková premena  Katarína Ruttkayová (13 rokov), ZŠ T. J. Moussona, Michalovce – Kryštalizácia

Kategória B – žiaci stredných škôl 1. miesto:  Sabina Peniaková (16 rokov), Stredná zdravotnícka škola Moyzesova ul., Košice – Neurónová reakcia  Peter Fecske (15 rokov), Stredná zdravotnícka škola Moyzesova ul., Košice – Nočná gravitácia 3. miesto: Alexandra Tomečková, Ivana Tomečková (16, 18 rokov), Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Levoča – Chémia v praxi

Kategória C – dospelí a zmiešané tímy 1. miesto: Mária Horváthová, Natália Hudáková (50, 17 rokov), Gymnázium Alejová, Košice – Avogadro 2. miesto: Mária Horváthová, Natália Hudáková (50, 17 rokov), Gymnázium Alejová, Košice – Gravitačná sila Mária Horváthová, Natália Hudáková (50, 17 rokov), Gymnázium Alejová, Košice –  Kyvadlo

 Spolu ocenených  13 žiakov/študentov:  Marianna Lajtošová (15 rokov), Gymnázium Andreja Vrábla, Levice  Daniela Černická (11 rokov), ZŠ J. A. Komenského, Michalovce  Erika Hricková (14 rokov), ZŠ s MŠ Margecany  Sabina Peniaková (16 rokov), Stredná zdravotnícka škola Moyzesova ul., Košice  Peter Fecske (15 rokov), Stredná zdravotnícka škola Moyzesova ul., Košice  Nikoleta Fedorová (15 rokov), Stredná zdravotnícka škola Moyzesova ul., Košice  Samuel Fulec, Andrej Šimon (15 rokov), Základná škola Vazovova, Bratislava  Katarína Ruttkayová, Martin Rafáč (13, 12 rokov), ZŠ T. J. Moussona, Michalovce  Alexandra Tomečková, Ivana Tomečková (16, 18 rokov), Gymnázium J.   Francisciho- Rimavského, Levoča  Natália Hudáková (17 rokov), Gymnázium Alejová, Košice

4 pedagógovia:  Mgr. Jozef Tušim, PaedDr. Peter Štofira, Mgr. Tatiana Majcherová, CSŠ Školská, Vranov nad Topľou  Mária Horváthová, Gymnázium Alejová, Košice

 Ocenení získali predplatné časopisu QUARK.

Súťaž: SCHOLA LUDUS: VEDECKÝ OBRÁZKOVÝ VTIP 2013

Spracovala Mgr. Mária Izakovičová

Foto: Ing. Alena Oravcová

Kľúčové slová:
popularizácia vedy a techniky, súťaže

Tlač