Úspech slovenskej vedy v zahraničí

04. 02. 2014

(2. 2. 2014; Televízna stanica STV 1; Správy RTVS; 19.00; por. 20/26; DOBROVODOVÁ Kristína)

Moderátor: „Slovenskí vedci sa zaslúžili o významný dôkaz. Ide o švábika, o ktorom prevláda názor, že v Amerike sa uchytil len pred 50 timi rokmi. Vedecký tím na čele so Slovákmi dokázal, že švábik v Amerike žil už pred takmer 50 timi miliónmi rokov."

Kristína DOBROVODOVÁ, redaktorka: „Toto je škrupina tela švábika stará 49 miliónov rokov. Zakonzervovali ju usadeniny Zelenej rieky v americkom Colorade. Množstvo takýchto fosílií v Zelenej rieke našiel 5 členný tím vedcov pod vedením Slovákov. Ide o dôkaz, že švábik žil v Amerike pred 49. miliónmi rokov. Pred desiatimi miliónmi rokov sa ale v Amerike vôbec nevyskytoval. Objav teda ukázal, že tam musel globálne vyhynúť."

Peter VRŠANSKÝ, vedúci Medzin. kolektívu pri výskume evolúcie živočíchov: „Zaujímavé je to tým, že nám to ukazuje, že aj dominantná skupina živočíchov môže vyhynúť úplne z celého kontinentu, aj keď nie je na to nejaká zjavná príčina, nejaká katastrofa, ktorú by sme poznali z fosílneho záznamu."

Ľubomír VIDLIČKA, Ústav zoológie SAV: „Švábiky sú veľmi nenáročné v prírode, preto je dosť zarážajúce to jeho zmiznutie alebo teda chýbanie v tej prírode."

K. DOBROVODOVÁ: „Predtým ako slovenskí vedci objavili 49 miliónov rokov starú usadeninu z Colorada, prevládal názor, že švábik sa prvýkrát dostal do Ameriky v 60. rokoch 20. storočia náhode s tovarom, ktorý prevážali lode."

P. VRŠANSKÝ: „O slovenskej vede sa teda začalo písať aj v krajinách, o ktorých by sme to nepredpokladali ako je Kiribati, Jemen, Jordánsko, Bangladéš a tak ďalej."

K. DOBROVODOVÁ: „Potom, ako naši vedci svojim objavom dokázali, že je možné, aby celoplošne bez zistenej príčiny vyhynul dominantný druh živočíchov sa spustilo hľadanie ďalších takýchto druhov. Vedci zistili, že podobný nevysvetliteľný osud ako švábika stretol aj včelu medonosnú. Pred 13 timi miliónmi rokov v Amerike ešte žila, no pred príchodom kolonizátorov už nie. Bez švábika, ktorý pomáha v prírode rozkladať biologický odpad by sa podľa vedcov prežiť dalo, no bez včely medonosnej by ľudia prežili len niekoľko rokov. Včela je totiž hlavným opeľovačom a bez je pričinenia by sa nemnožili viaceré druhy rastlín. Kristína DOBROVODOVÁ, RTVS."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o. (prepis vysielania)

(MI) 

Kľúčové slová:
biologické vedy

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy

Tlač