V Bratislave začali stavať špičkový vedecký park

28. 02. 2014

(27. 2. 2014; Rozhlasová stanica Slovensko; Rádiožurnál; 18.00; por. 5/8; HELDES Branislav)

J. JEDINÁK, moderátor: „V bratislavskej Mlynskej doline začali stavať špičkový vedecký park. Pracovisko by malo priniesť výsledky najmä v oblasti medicíny. Jeho súčasťou bude 80 laboratórií a zamestná 250 mladých vedcov."

B. HELDES, redaktor: „Vo vedeckom parku, ktorý postaví Univerzita Komenského, budú hľadať príčiny mnohých ochorení, ktoré trápia aj Slovákov. Park, ktorý začali stavať v Bratislave, bude na svetovej úrovni. Dokončia ho na budúci rok v júni. Rektor univerzity Karol MIČIETA."

K. MIČIETA: „Sa zameriame na individuálnych pacientov a hlavne na onkologické ochorenia, bakteriologické ochorenia, alebo vírusové ochorenia, prečo tie choroby vznikajú, čo je na báze genetiky, potom samozrejme, ktoré súvisia so životným štýlom."

B. HELDES: „Vedecký park sa bude zaoberať aj najnovšími metódami DNA analýz. Budú tam vyvíjať liečbu, ktorá spočíva v nasadení tzv. požieračov škodlivých baktérií, alebo v nasadení proteínov pacientom, pri ktorých je liečba antibiotikami neúčinná. 250 vedcov bude v Mlynskej doline skúmať aj rôzne formy škodlivých prvkov v ovzduší. Prodekan Prírodovedeckej fakulty Vladimír KOVÁČ."

V. KOVÁČ: „V ovzduší sú rôzne častice peľové, rôzne invázne organizmy, ktoré spôsobujú alergie a spústu iných ťažkostí."

B. HELDES: „Výstavba nového vedeckého pracoviska bude stáť 42 miliónov eur. Väčšinu zaplatí Európska únia, časť štát a Univerzita Komenského. Slovensko dobieha v oblasti vedy a výskumu zameškané, priznáva minister školstva Dušan ČAPLOVIČ. V budúcnosti preto vzniknú podobné vedecké pracoviská aj v iných regiónoch Slovenska."

D. ČAPLOVIČ: „Dôležitý park v Trnave na plazmovo-iónové centrum, ktoré bude jedno z jedinečných centier v strednej Európe, v Košiciach, budú tam ďalšie dva parky, ktoré sú prepojené aj na veterinu, medicínsky park, ktorý buduje sa v Martine, a napokon inovačné medicínske centrum v Michaľanoch Šarišských."

B. HELDES: „Štát tak predpokladá, že po vybudovaní týchto parkov budú mať záujem o štúdium na Slovensku aj mnohí zahraniční študenti. Branislav HELDES, RTVS."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o. (prepis vysielania)

(MB)

Kľúčové slová:
vedecké parky

Odbory vedy a techniky:
Technické vedy

Tlač