Veda v CENTRE: Skrytý pôvab symetrie alebo prechádzka svetom elementárnych častíc

14. 02. 2014

Veda v centre plagátRNDr. Štefan Olejník, DrSc.

Pozývame Vás do vedeckej kaviarne pod názvom Veda v CENTRE, ktorú v Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v Bratislave pravidelne raz do mesiaca organizuje pre širokú verejnosť Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti (NCP VaT) pri CVTI SR.

Vo štvrtok 27. 2. 2014 o 17. 00 hod. príde do vedeckej kaviarne Veda v CENTRE vedec, teoretický fyzik RNDr. Štefan Olejník, DrSc., z Fyzikálneho ústavu SAV v Bratislave. Oblasťou jeho vedeckého výskumu je teória silných interakcií elementárnych častíc, kvantová chromodynamika. Témou vedeckej kaviarne budú najmenšie stavebné kamene hmoty, elementárne častice, a sily, ktoré medzi nimi pôsobia. 

Názov februárovej Vedy v CENTRE je Skrytý pôvab symetrie alebo prechádzka svetom elementárnych častíc. Zatiaľ čo vo svete našej každodennej skúsenosti je prirodzenou jednotkou dĺžky meter, vo fyzike elementárnych častíc je ňou biliardtina metra, ktorá sa nazýva femtometer. 

V prednáške sa s naším hosťom vedeckej kaviarne vyberieme na výlet do sveta častíc, do „femtosveta". Oboznámime sa so základnými kockami zo stavebnice hmoty a so zákonmi ich vzájomného pôsobenia tak, ako ich opisuje najúspešnejšia teória modernej fyziky, tzv. štandardný model. Veľmi dôležité vo „femtosvete" sú symetrie, presné i porušené. S nimi úzko súvisí jav, za ktorý v minulom roku získali Nobelovu cenu za fyziku belgický vedec François Englert a britský fyzik Peter Higgs. Objavili mechanizmus, ako získavajú elementárne častice hmotnosť. V závere prednášky sa RNDr. Štefan Olejník, DrSc., pokúsi laickým slovníkom teoretického fyzika osvetliť aj podstatu experimentálneho objavu Higgsovho bozónu na zariadení LHC v európskom laboratóriu CERN a načrtne niektoré otázky, na ktoré dnešná fyzika častíc ešte nepozná odpovede.

V neformálnej a priateľskej atmosfére pri káve sa môžete do diskusie zapojiť aj vy. Vedecká kaviareň Veda v CENTRE sa koná v budove CVTI SR na Lamačskej ceste 8/A v Bratislave, na Patrónke. Vstup na podujatie je pre verejnosť voľný.

(zh, mb) 

Kľúčové slová:
fyzikálne vedy, popularizácia vedy a techniky

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy

Tlač