Výročie letu Slováka do vesmíru

25. 02. 2014

(19. 2. 2014; Rozhlasová stanica Slovensko; K veci; 18.18; 20 min.; DOMOVEC Filip)

Pred pätnástimi rokmi sa dostal do kozmu prvý slovenský kozmonaut. Ivan BELLA bol členom rusko-francúzskej misie, pričom možnosť dostať svojho kozmonauta do vesmíru dostalo Slovensko v rámci deblokácie ruského dlhu.

Generálny riaditeľ sekcie vedy a techniky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Róbert SZABÓ v tejto súvislosti povedal, že let prvého kozmonauta bol síce zatiaľ vrcholom slovenského kozmického programu, jeho vývoj však neustal a ústavy Akadémie vied participujú na viacerých kozmických projektoch, či už s NASA, Ruskom alebo aj Čínou. Zaujímavé aktivity vyvíja pritom aj tretí sektor.

R. SZABÓ potvrdil, že Slovensko pracuje na projekte vlastnej kozmickej družice. Aj takto chce demonštrovať schopnosť svojho priemyslu, vedy a vedeckých pracovníkov. Štart družice do kozmu by mohol byť realitou v roku 2016.

Prvý slovenský kozmonaut Ivan BELLA si v rozhovore pre Slovenský rozhlas spomínal na svoj let. Ako pripomenul, vesmírna stanica obletí Zem za 90 minút, čo znamená, že za 24 hodín zažijú kozmonauti 16 krát východ a západ Slnka. Pohľad na Zem z výšky 350 – 400 kilometrov je podľa jeho slov veľmi zaujímavý, ale rovnako je zaujímavý aj pohľad do vesmíru. Kozmonauti však nemajú čas na to, aby sa kochali jedným či druhým pohľadom, pretože ich čas na vesmírnej stanici je rozpočítaný doslova na sekundy a všetci musia plniť svoje úlohy.

Aj Ivan BELLA robil počas letu niekoľko experimentov. Zaujímavý bol experiment, pri ktorom sledoval ako vplýva pobyt v kozme na vajíčka japonských prepeličiek. Ako spresnil, tento experiment má aj svoju praktickú stránku, pretože s prepeličkami sa počíta ako s možnou potravou kozmonautov počas dlhodobých kozmických letov. Podľa I. BELLU má pilotovaná kozmonautika budúcnosť, pretože aj keď stroje dokážu veľa, nie sú schopné reagovať na neočakávané situácie tak pružne ako ľudia, preto bude človek potrebný aj pri dlhých medziplanetárnych letoch.

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o. (obsah relácie)

(MB) 

Kľúčové slová:
vedy o Zemi a enviromentálne vedy

Odbory vedy a techniky:
Technické vedy

Tlač