Budú prísnejšie pravidlá pre sťahovanie z internetu?

06. 03. 2014

(27. 2. 2014; Rozhlasová stanica Slovensko; Popoludnie na Slovensku; 15.50; 4 min.; ČABÁK Michal)

Štefan DVORSKÝ, moderátor: „Sťahujete si hudbu a filmy z rôznych internetových neoficiálnych zdrojov? Ak rozmýšľate, či tým porušujete autorský zákon, v praxi existujú na to dva rôzne protichodné názory. Jeden z nich považuje takéto sťahovanie za protizákonné, druhý za legálne pod podmienkou, že ide o diela, ktoré už boli zverejnené. Teda vydané na CD, DVD, alebo blu ray disku a využívate ich len pre svoju osobnú potrebu. Voľnejším pravidlám sťahovania však môže byť čoskoro koniec. Definitívne o tom rozhodne Súdny dvor Európskej únie. Podrobnosti pozná Michal ČABÁK."

Michal ČABÁK, redaktor: „Súdny dvor Európskej únie aktuálne rozhoduje o takzvanej predbežnej otázke, ktorú mu položil holandský Najvyšší súd. Ján LAZÚR, advokát spolupracujúci s advokátskou kanceláriou Taylor Wessing."

Ján LAZÚR: „Ktorá sa práve týka výnimky možného vyhotovovania kópií pre vlastnú potrebu zverejnených diel. Svojim spôsobom ide o problematiku, ktorá je podobná ako na Slovensku, čiže inými slovami sa ten holandský súd pýta, či je vôbec legálne stiahnutie verejného diela z internetu aj v prípadoch, keď toto dielo bolo na internet umiestnené aj bez súhlasu autora. Ak si súdny dvor osvojí závery, ku ktorým prišiel už generálny advokát, ktorý dal v tomto prípade svoje stanovisko, bude to znamenať, že aj na Slovensku sa bude považovať každé stiahnutie diela z internetu, zverejneného bez súhlasu autora, za protizákonné. Bude tak už jasné, ktorý z dvoch rozličných názorových prúdov je ten správny, aj bude jasné, aj pre slovenské súdy, ktorý výklad európskeho práva aj slovenského autorského zákona sa majú uplatňovať."

M. ČABÁK: „Stanovisko európskeho súdu bude záväzné pre slovenské súdy. Hoci to neznamená povinnosť upraviť aj autorský zákon, podľa Jána LAZÚRA by to bolo vhodné, aby slovenskí občania vedeli, v ktorých prípadoch je sťahovanie diel z internetu porušením autorského zákona."

J. LAZÚR: „Bolo by veľmi účelné, ak by na Slovensku bol novelizovaný autorský zákon tak, aby bolo jednoznačne v zákone povedané, že stiahnutie zverejneného diela z internetu nie je možné a že je v každom prípade nelegálne. Tým pádom aj bežný užívateľ alebo bežní občania si budú môcť veľmi rýchlo nájsť informácie o tom, či stiahnutie filmu alebo hudby z nejakého internetového úložiska je alebo nie legálne. A nemusia čakať na to, aby ich prípad vzal súd, alebo sa vôbec nemusia bližšie zaoberať otázkou európskeho práva."

M. ČABÁK: „Ministerstvo kultúry nový autorský zákon pripravuje. Mal by byť účinný od roku 2016. Riaditeľka odboru autorského práva Jana VESELSKÁ."

Jana VESELSKÁ: „Bude sa v ňom ministerstvo kultúry venovať aj otázke ochrany a vymožiteľnosti autorského práva. Ale samozrejme aj aktuálne prebiehajúcim úpravám na úrovni Európskej únie, smerniciam a do úvahy sa berú aj rozsudky Súdneho dvora Európskej únie. Zastávam názor, že trestné represie sú až krajným prostriedkom ochrany. Iba v prípade, že iné prostriedky ochrany neboli dostatočné či účinné, nastúpi trestná represia."

M. ČABÁK: „Pribudnúť by mal aj nový informačný portál o duševnom vlastníctve. Samozrejme, Súdny dvor Európskej únie môže rozhodnúť aj tak, že stiahnutie filmu alebo pesničiek je legálne. A to aj v prípadoch, ak boli diela na internet umiestnené bez súhlasu autora. Ján LAZÚR."

J. LAZÚR: „Všetko bude závisieť od toho, ako sa s touto otázkou vysporiada Súdny dvor Európskej únie. V súčasnosti nie je možné s určitosťou povedať, či sa prikloní k jednému názoru alebo k druhému. V praxi však, vo väčšine prípadov, Súdny dvor nasleduje názor generálneho advokáta, ktorý mu poskytne svoje stanovisko. Čiže aj v tomto prípade je pravdepodobné očakávať, že Súdny dvor svojim spôsobom zakáže sťahovanie filmov alebo hudby z internetu pre vlastnú potrebu a zakáže túto výnimku."

M. ČABÁK: „Rozhodnutie európskeho súdu by mohlo byť známe do dvanástich mesiacov."

Š. DVORSKÝ: „Mnohí by boli asi nešťastní, keby to dopadlo tak, že žiadne sťahovanie už nebude možné. Tak uvidíme. Téme sa venoval Michal ČABÁK."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o. (prepis vysielania)

(MB)

Kľúčové slová:
duševné vlastníctvo

Odbory vedy a techniky:
Technické vedy

Tlač