Hodnota duševného vlastníctva v procese transferu technológií

04. 03. 2014

Odborný seminár plagát

Hodnota duševného vlastníctva v procese transferu technológií je názov odborného seminára, ktorý organizuje Centrum transferu technológií pri Centre vedecko-technických informácií SR v spolupráci s Licensing Executives Society Česká republika.

Odborný seminár sa bude zaoberať témami vzťahujúcimi sa na predmet duševného vlastníctva z pohľadu jeho zhodnotenia v praxi.

Dátum a čas: 19. 3. 2014 o 8.30 hod. (registrácia)

Miesto konania: Konferenčná miestnosť, CVTI SR, 2. poschodie

Informácie o témach nájdete v pozvánke a v programe podujatia.

Prihlásenie prebieha prostredníctvom registračného formulára: www.nptt.sk  - rubrika “PODUJATIA”

 

registrácia na podujatie

Uzávierka registrácie: 13. marec 2014

Účasť na odbornom seminári je bezplatná!

 

Viac informácií nájdete na stránke www.nptt.sk,   http://les-czechrepublic.com/

Kontaktný email: jaroslav.noskovic@cvtisr.sk  

 Publikovala: Alena Oravcová

Kľúčové slová:
duševné vlastníctvo

Odbory vedy a techniky:
Technické vedy

Tlač