Inovovali ste? Prihláste sa do súťaže Inovatívny čin roka 2013

28. 03. 2014

Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo 3. februára 2014 siedmy ročník súťaže o Cenu ministra hospodárstva SR Inovatívny čin roka 2013.


Súťaž sa organizuje v troch kategóriách:

1. Výrobková inovácia   

2. Technologická inovácia   

3. Inovácia služby (netechnologický proces).

Podmienky účasti v súťaži:

• Do súťaže sa môže prihlásiť každá právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky a fyzická osoba s bydliskom na území Slovenskej republiky.

• Prihlasuje sa produkt, proces alebo služba, ktorých inovačný proces bol dokončený v roku 2013.

• Súťažiaci by mal preukázať prvé skúsenosti s účinkom inovácie.

• Kompletne vyplnenú prihlášku je potrebné zaslať najneskôr do 15. apríla 2014 na e-mailovú adresu organizátora: sutaz@siea.gov.sk a zároveň poštou na adresu organizátora:

Slovenská inovačná a energetická agentúra Bajkalská 27 827 99 Bratislava

Zaslaním prihlášky súťažiaci potvrdzuje súhlas s podmienkami súťaže.

V každej kategórii sa udeľuje 1 vecná cena a finančná odmena v hodnote 4 000 €. V prípade, že v niektorej z vyhlásených kategórií je okrem víťazného aj ďalšie vynikajúce inovatívne riešenie, možno udeliť mimoriadnu cenu ministra hospodárstva SR, s finančným ohodnotením vo výške 1 000 €. Vyhlásenie výsledkov sa uskutoční 20. mája 2014 v rámci 21. ročníka Medzinárodného strojárskeho veľtrhu v Nitre.

Viac informácií o súťaži Inovatívny čin roka a jej predchádzajúcich ročníkoch nájdete na stránke Slovenskej energetickej a inovačnej agentúry (SEIA):

http://www.siea.sk/inovativny-cin-roka/

http://www.siea.sk/uvod-aktuality/c-6096/inovovali-ste-prihlaste-sa-do-sutaze-inovativny-cin-roka-2013/

 a na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva SR v sekcii Inovácie:

http://www.mhsr.sk/sutaz---inovativny-cin-roka-6575/128260s

(MB)

Kľúčové slová:
súťaže

Odbory vedy a techniky:
Technické vedy

Tlač