Jozef M. Petzval – podmaniteľ svetla

13. 03. 2014

Jozef M. Petzval plagátNárodné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti (NCP VaT) pri Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v spolupráci s Múzeom J. M. Petzvala v Spišskej Belej,  organizuje  v dňoch od 27. 3. – 31. 8. 2014 výstavu o významnom slovenskom vedcovi,  Jozefovi Maximiliánovi Petzvalovi. 

Výstava pod názvom Jozef M. Petzval – podmaniteľ svetla nadväzuje na sériu výstav, ktorými NCP VaT  postupne predstavuje verejnosti významné osobnosti slovenskej vedy a techniky. Po Aurelovi Stodolovi, Jozefovi Murgašovi a Samuelovi Mikovínim, budeme prezentovať  svetovo uznávaného matematika, fyzika, vynálezcu a fotografa Jozefa M. Petzvala.   Podujatie sa koná v rámci implementácie národného projektu CVTI SR „Popularizácia vedy a techniky na Slovensku“.  Výstava je určená odbornej, ako aj laickej verejnosti a jej otvorenie sa bude konať vo štvrtok 27. 3. 2014 o 16.30 hod. v multifunkčnej miestnosti na prízemí  v budove CVTI SR na Lamačskej ceste 8/A v Bratislave. 


Cieľom výstavy je predstaviť velikána slovenskej vedy, rodáka zo Spiša Jozefa M. Petzvala,  priblížiť jeho život, dielo a najmä tlmočiť jeho obrovský prínos do svetových dejín optiky a fotografickej techniky. Na výstave sa verejnosť prostredníctvom informačných panelov dozvie o jeho prínose v oblasti geometrickej optiky, o jeho matematických prepočtoch teórie zrkadliacich plôch, o histórii legendárneho Petzvalovho objektívu, ale  aj o využití Petzvalovho ďalekohľadu v astronómii na fotografovanie hviezdnej oblohy a prvých snímok Mesiaca v roku 1865.


Jozefa M. Petzvala predstavíme nielen ako teoretika v oblasti optiky, ale aj ako aktívneho fotografa a dlhoročného univerzitného profesora matematiky na viedenskej univerzite.  Výrazný odkaz a stopu po tomto výnimočnom vedcovi nachádzame v každom fotografickom prístroji a kúsoček z jeho diela je skrytý aj v najmodernejšom digitálnom prístroji.  Súčasťou výstavy bude aj niekoľko exponátov fotografických prístrojov, ktoré nám poskytla partnerská  spoločnosť Kvant, s. r. o., a premietanie filmového dokumentu o živote a diele Jozefa M. Petzvala, zapožičaného z Múzea J. M. Petzvala v Spišskej Belej. V rámci národného projektu „Popularizácia vedy a techniky na Slovensku“  prvé z podujatí, ktorých zámerom je popularizovať vedu a priblížiť verejnosti velikánov slovenskej vedy a techniky.

Viac informácií o projekte nájdete na stránke www.ncpvat.sk a  http://popvat.cvtisr.sk/.  

 

 (MI)

Kľúčové slová:
výstavy, osobnosti vedy

Odbory vedy a techniky:
Technické vedy

Tlač