LESY a VODA budú v centre pozornosti podujatí na Slovensku

18. 03. 2014

Svetový deň LESOV a VODYAž 97,45 % svetovej vody predstavuje slaná voda morí a oceánov. Z celkového objemu vody na planéte tvoria pitnú vodu len necelé tri percentá. O tie sa delí viac ako 7 miliárd obyvateľov zemegule. Lesy sú živými  organizmami. Tvoria dokonalé rastlinné spoločenstvo, ktoré má pre ľudstvo nenahraditeľný význam.

Najrozsiahlejšie lesné spoločenstvo Zeme sa rozprestiera v lokalite severného Ruska, s rozlohou 4 mil. štvorcových kilometrov.  
Práve LESY a VODA budú v centre pozornosti podujatí, ktoré pre žiakov, študentov i verejnosť pripravuje Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) spolu s partnermi.

Pri príležitosti Svetového dňa lesov, ktorý pripadá na 21. marec – termín jarnej rovnodennosti, je pripravená  séria osvetových aktivít,  tvorivých dielní a premietania filmov z videotéky festivalu Envirofilm.


Z bohatej ponuky podujatí oslavujúcich Svetový deň lesov upozorňujeme na predstavenie projektu Beagle, ktoré pre žiakov I. stupňa základných škôl pripravuje  SAŽP  na utorok, 18. marca 2014 na najväčšom banskobystrickom sídlisku Sásová. Projekt BEAGLE je školský inovatívny vedecký projekt financovaný Európskou úniou. V rámci neho žiaci z viac ako 500 škôl z rôznych európskych krajín pozorujú tzv. fenologické fázy vybraných drevín, čiže sledujú  životné prejavy stromov v závislosti od poveternostných podmienok a ročných období.


SAŽP v spolupráci s partnermi z Poľska, Nemecka, Nórska, Veľkej Británie a Maďarska realizuje projekt Beagle už od r. 2010.  Do online projektu sa stále môžu pridať ďalší žiaci i pedagógovia.  Stačí, ak sa zaregistrujú na stránke projektu, vyberú si vo svojom okolí jeden, alebo viac stromov zo zoznamu a budú sledovať jeho fenologické fázy. Po zaznamenaní výsledkov a fotografií na webovej stránke ich môžu porovnať s údajmi z iných európskych škôl. Stromy nám jednoznačne ukazujú, ako sa mení životné prostredie. Pre nás  sú príkladom,  ako by sme mali žiť trvalo udržateľne,“ konštatuje Andrej Švec, vedúci odboru starostlivosti o ŽP, environmentálnu výchovu a vzdelávanie SAŽP.  Viac informácií o projekte BEAGLE nájdete na: http://www.beagleproject.org/sk/


Pri príležitosti Svetového dňa lesov organizuje SAŽP v spolupráci s Mestskými lesmi Banská Bystrica aj edukatívnu tvorivú dielňu, v rámci ktorej sú pre malých školákov pripravené ukážky halúzok, listov, machov, kameňov, parohov a prírodnín. Priamo v Dolnom Harmanci si môžu pozrieť aj maketu jedinečného vodného žľabu. Okrem aktivít k Svetovému dňu lesov pripravuje SAŽP v termíne od 17. do 21. marca 2014 aj  podujatia k Svetovému dňu vody. Cieľom Svetového dňa vody, ktorý pripadá na 22. marec, je pripomínať si dôležitosť a význam vody, upozorňovať na stav vôd a viesť ľudí k ich ochrane. Valné zhromaždenie OSN vyhlásilo prvýkrát deň zasvätený vodnému živlu  22. marca 1993.

Celá správa je zverejnená na stránke Slovenskej agentúry životného prostredia.

 Zdroj:

Slovenská agentúra životného prostredia

(MI) 

Kľúčové slová:
poľnohospodárske vedy, lesníctvo a rybárstvo

Odbory vedy a techniky:
Pôdohospodárske vedy

Tlač