Múzeum chce pavilón pre kniežaciu hrobku

11. 03. 2014

(10. 03. 2014; Televízna stanica STV 1; Správy RTVS; 19.00; por. 22/22; RATKOVSKÁ Ivana)

Viliam STANKAY, moderátor: „Podtatranské múzeum v Poprade bude môcť ukázať jeden z najvýznamnejších archeologických nálezov v Európe. Popradská kniežacia hrobka sa po rozsiahlom výskume v Nemecku postupne vracia na Slovensko. Múzeum chce pre ňu postaviť samostatný pavilón."

Ivana RATKOVSKÁ, redaktorka: „V Podtatranskom múzeu vystavujú v špeciálnom sklenom inkubátore zatiaľ len prvú časť vzácnych artefaktov. 1600 rokov staré torzo kniežacieho posmrtného lôžka germánskeho veľmoža zaliala voda a na stáročia ho zakonzervovala."

Karol PIETA, archeológ SAV Nitra a vedúci projektu za SR: „Jedinečnosť tejto hrobky spočíva práve v tom, že sa tu zachovali kompletne celá architektúra toho hrobu."

I. RATKOVSKÁ: „Skúsenosti s výskumom v mokrom prostredí majú v nemeckom Schleswigu. V laboratóriách majú ešte 12, z celkových 14-tich ton nespracovaného bahna so vzácnymi artefaktmi. Nemci nám ich zakonzervované vrátia budúci rok. Nemeckí archeológovia a akademici majú 280 tisíc EUR na ďalší výskum, a keďže Nemci financujú celé bádanie, je na Slovákoch, aby pre tento výnimočný objav zabezpečili prestížne priestory."

Pavol MINARČÁK, archeológ Podtatranského múzea Poprad: „Nakoľko je tento nález výnimočný v rámci Európskej histórie, určite si táto hrobka zaslúži také tie krásne priestory, a práve teda osobitný pavilón by mal spĺňať tento účel."

I. RATKOVSKÁ: „V súčasnosti by celú hrobku v Podtatranskom múzeu nemali kde umiestniť. Preto pripravujú projekt rekonštrukcie múzea. Poslanci Prešovského samosprávneho kraja už schválili model financovania s využitím eurofondov. V apríli požiadajú Brusel o 2,5 milióna EUR."

Veronika FITZEKOVÁ, hovorkyňa Prešovského kraja: „V prípade, že nebudeme úspešní, budeme musieť hľadať vlastné zdroje alebo iné spôsoby financovania."

I. RATKOVSKÁ: „Okrem 1600 rokov starého originálu vystavia v múzeu aj repliku posmrtného lôžka germánskeho kniežaťa. Objav totiž inšpiroval mladého študenta umeleckej školy v Kežmarku. Kópiu nálezu vyrába ako svoju maturitnú prácu."

Tomáš PEKY, maturant SUŠ Kežmarok: „Najťažšie na tej práci je, že každá časť má inú veľkosť, pretože to bolo vyrábané na ručnom sústruhu."

Vladimír REZNICKÝ, učiteľ praxe SUŠ Kežmarok: „Tak je to dosť veľká výzva, ale máme podklady z Nemecka."

I. RATKOVSKÁ: „Unikátnu kniežaciu hrobku našli v Poprade pri výstavbe priemyselného parku ešte v roku 2005. Všetky objavené artefakty majú pod Tatrami vystaviť presne o 10 rokov neskôr, teda v roku 2015. Ivana RATKOVSKÁ, RTVS."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o. (prepis vysielania)

(MI)

Kľúčové slová:
historické vedy a archeológia

Odbory vedy a techniky:
Humanitné vedy

Tlač