Nájdu mimozemský život?

25. 03. 2014

(23. 03. 2014; Televízna stanica TA 3; Správy; 13.00; 2 min.; SLIVENSKÝ Jozef)


Tomáš NOVOTNÝ, moderátor:
„Astronómovia z Tatier hľadajú planéty mimo slnečnej sústavy, na ktorých by mohol byť život. Zapojili sa do dvoch veľkých medzinárodných projektov, pričom jeden z nich sami koordinujú. Astronómovia z celého sveta našli už 1 200 takzvaných extrasolárnych planét a Slováci sa na ich úspechu významne podieľajú. Na asi dvadsiatke z nich by mohol byť mimozemský život."

Jozef SLIVENSKÝ, redaktor: „Peňazí na výskum majú pomenej, no nadšenie im nechýba. Dvomi ďalekohľadmi s priemerom 60 centimetrov už dva roky hľadajú hviezdy, okolo ktorých by mohli obiehať planéty podobné tej našej."

Theodor PRIBULA, Astronomický ústav SAV Stará Lesná: „V súčasnosti máme jedného kandidáta na extrasolárnu planétu, ktorý bol nájdený v otvorenej hviezdokope. Ešte sme nezverejnili ten objav, lebo je potrebné potvrdiť, či samozrejme je to len kandidát alebo či v skutočnosti sa jedná o extrasolárnu planétu."

J. SLIVENSKÝ: „Nájsť planétu pri veľmi vzdialenej hviezde nie je ľahké. Ani tou najlepšou technikou ju totiž astronómovia spravidla nemôžu vidieť. Jej existenciu naznačuje napríklad zmena intenzity svetla hviezdy vo chvíli, keď popred ňu planéta prejde."

Martin VAŇKO, Astronomický ústav SAV Stará Lesná: „Všetko je to otázka toho, že vieme nájsť kandidáta, ktorý musí byť potvrdený aj inou metódou ako je metóda fotometrie, respektíve metóda tranzitu a v takomto prípade, ak je potvrdený aj inou metódou, hovoríme o objave."

J. SLIVENSKÝ: „Prax je teda taká, že podozrivé objekty objavené napríklad pod Tatrami musia ešte potvrdiť hvezdárne s veľmi výkonnými teleskopmi alebo družicové observatória."

M. VAŇKO: „Existuje asi 24 až 25 planét, ktoré môžeme považovať za podobné Zemi a ktoré tiež obiehajú vo vhodnej vzdialenosti od materskej hviezdy, to znamená vo vzdialenosti, kde by mohla vhodná teplota pre vznik a vývoj života a tiež, kde by sa voda mohla udržiavať v kvapalnom stave."  

J. SLIVENSKÝ: „Tu už začínajú byť výsledky práce lovcov planét ozaj vzrušujúce. Mimozemský život na týchto planétach môže byť v rôznych štádiách vývoja."

M. VAŇKO: „Sú teórie, ktoré hovoria, že ten život už predtým mohol vzniknúť aj zaniknúť mohol. Jednoducho mohlo byť niekoľko etáp tohto života vo vesmíre."

J. SLIVENSKÝ: „A toto pozemskými metódami nemáme šancu preskúmať. K najbližšej planéte podobnej Zemi by sme totiž museli cestovať štyri roky, ak by sme dokázali dosiahnuť rýchlosť svetla, čo je jednoducho utópia."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o. (prepis vysielania)

(MI)

Kľúčové slová:
vedy o Zemi a enviromentálne vedy

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy

Tlač