Nanočastice v terapii a diagnostike Alzheimerovej choroby

20. 03. 2014

NAD

Približne 24 miliónov ľudí na celom svete v súčasnosti je postihnutých demenciou a viac než 4 milióny nových prípadov sa doteraz zaznamenalo každý rok. To znamená, že nový prípad pribudne každých osem sekúnd. Na riešenie tohto alarmujúceho množstva prípadov, výskumníci financovaní zo zdrojov  EÚ navrhli využiť nanotechnológiu pri sledovaní a liečbe Alzheimerovej choroby –najrozšírenejšieho neurodegeneratívneho ochorenia. 

Alzheimerova choroba je typ demencie alebo mentálneho zhoršenia, ktoré sa  zvyčajne vyskytuje v starobe. V samotnej Európe asi päť miliónov ľudí trpí demenciou. Je to jeden z 20 ľudí nad 65 rokov  a jeden z piatich, viac ako 85-ročných.

Vzhľadom na to, že európska populácia starne, očakáva sa, že  tieto čísla výrazne vzrastú. Jedine nové radikálne  liečebné postupy zvrátia trend, ktorý je očakávaný počas nasledujúcich 30 rokov. Je to  nárast na dvojnásobok v západnej Európe a trojnásobok vo východnej Európe. Doteraz  došlo však len k malému pokroku v diagnostike a terapii.
Projekt NAD financovaný zo zdrojov  EÚ pracuje na zmene. V rámci projektu boli vyvinuté a zdokonalené nanočastice, ktoré sa prispôsobia špecifikám, ktoré sú príčinou tohto vysiľujúceho ochorenia mozgu. Lieky je potrebné navrhnúť tak, aby pri užívaní  preklenuli biologické bariéry, ako sú napríklad gastro-intestinálne bariéry (žalúdok a črevá), alebo krvno-mozgová bariéra v prípade ochorenia mozgu. Avšak, dostať väčšie molekuly liekov cez  biologické bariéry vo vnútri ľudského tela je veľkou výzvou. Projektu NAD sa to podarilo pomocou nanočastíc, ktoré by  zasiahli  terén v mozgu najviac postihnutý Alzheimerovou chorobou. Funguje to tak, že nanočastice sa spoja s  molekulami, ktoré potom môžu rozpoznať(diagnóza) nerozpustné vláknité bielkovinové usadeniny známe ako amyloid (charakteristické pre toto ochorenie) a  nanočastice sa dostanú k odstráneniu tejto amyloidnej usadeniny (terapia). Výsledky môžu mať obrovský vplyv pri včasnej diagnostike a liečbe ochorení. U pacientov trpiacich Alzheimerovou chorobou  amyloidy hrajú ústrednú rolu pri  neurodegenerácii mozgu. Sú uvoľňované v rozpustnej forme, ale postupne sa stávajú nerozpustné a tvoria tvrdé usadeniny.

„Odstránenie amyloidov z mozgu by malo spomaliť, či dokonca zastaviť proces neurodegenerácie," hovorí profesor Massimo Masserini z University of Milano – Bicocca a koordinátor projektu. Skorá liečba, keď choroba je v počiatočnej fáze, by  zvýšila priemernú dĺžku a kvalitu  života pacientov s Alzheimerovou chorobou.

Výskumný tím vyvinul niekoľko umelých a bunkových modelov za účelom zlepšiť účinnosť nanočastíc pri hľadaní amyloidnej usadeniny.Testy boli vykonané na geneticky modifikovaných myšiach s Alzheimerovou chorobou. Konzorcium projektu NAD bolo schopné preukázať účinok  vyvinutých nanočastíc, ktoré boli schopné znížiť obsah amyloidu v mozgu hlodavcov.

Konečným cieľom projektu je využiť nanočastice na detekciu a odstránenie amyloidnej mozgovej usadeniny u ľudí. Budúce aplikácie by mali viesť k efektívnejšiemu prístupu v liečbe Alzheimerovej choroby a zlepšiť kvalitu života starších osôb a zároveň znížiť zaťaženie systémov zdravotnej starostlivosti v Európe. Výsledky projektu, ktoré zahŕňajú aj niekoľko podaných patentov, povedú k ďalšiemu základnému a aplikovanému výskumu v tejto zložitej oblasti medicíny.

„Využívanie nových diagnostických a terapeutických metód založených na nanotechnológiách, je jednou  z možných budúcich odpovedí  na obrovské sociálne a ekonomické problémy, ktoré sú spojené s  Alzheimerovou chorobou, " poznamenáva tím projektu NAD. Vedci chcú v čo najväčšej miere oboznámiť so svojimi poznatkami  verejnosť a podporujú dialóg o tejto dôležitej téme s ostatnými vedcami. Tím NAD už publikoval viac ako 50 článkov v špecializovaných časopisoch z oblasti biotechnológie a nanotechnológie. Nás len teší, že Slovensko patrí do tohto tímu.

Preložila Mgr. Mária Izakovičová

Zdroj: Európska komisia

fotozdroj: Projekt NAD

Ďalšie informácie:

Project web site

Project information on CORDIS

Kľúčové slová:
základné lekárske vedy a farmaceutické vedy

Odbory vedy a techniky:
Lekárske vedy

Tlač