Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum

04. 03. 2014

(03. 03. 2014; Rozhlasová stanica Regina; Mozaika regiónu Bratislava; 15.17; 5,5 min.; JURČO Martin)

Nora TURANCOVÁ, moderátorka: „Od 1. januára začalo v Nitre pôsobiť Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum. Aj keď ide o novú inštitúciu, jej hlavným cieľom je zastrešiť všetky doterajšie výskumné ústavy v rezorte pôdohospodárstva. Viac sa na úlohy Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra v Nitre pýtal Martin JURČO, generálneho riaditeľa Štefana MIHINU."


Štefan MIHINA: „No predovšetkým sa pod jednu strechu dostali všetky inštitúcie, ktoré zabezpečujú poľnohospodársky a potravinársky výskum na Slovensku, na priblížili sme sa k definícii Európskej únie, z poľa až na vidličku. Čiže máme všetko, týkajúce sa zabezpečenia výskumu v rastlinnej výrobe, v živočíšnej výrobe, mechanizácii poľnohospodárstva, v ekonomike, no a samozrejme, v potravinách, kde je tá koncovka."


Martin JURČO, redaktor: „Doteraz sme boli pár rokov zvyknutí na názvy Centrum výskumu živočíšnej výroby, Centrum výskumu rastlinnej výroby. Teraz tieto inštitúcie jednotlivé dostali tie svoje pôvodné názvy, ktoré mali desaťročia. Čo to znamená v praxi, pokiaľ ide povedzme, o výskum v jednotlivých inštitúciách –  projekty."


Š. MIHINA: „Náplň je v podstate nemenná. Čiže napríklad bývalé Centrum živočíšnej výroby sa mení na Výskumný ústav živočíšnej výroby, alebo vracia sa k pôvodnému názvu a pokračuje vo svojej činnosti. Troch zmien sa týka Centrum výskumu rastlinnej výroby, z ktorého sme vyčlenili Výskumný ústav trávnych porastov a horského poľnohospodárstva v Banskej Bystrici a Výskumný ústav agroekológie v Michalovciach. Bol to zámer, pretože zameranie ústavu v Banskej Bystrici nie je zamerané iba na rastlinnú výrobu, má skôr prepojenie aj na využívanie pasienkov zvieratami, a tu práve chceme nadviazať na spoluprácu s Výskumným ústavom živočíšnej výroby."


M. JURČO: „Takto asi viac sa budú môcť prepájať aj medzi sebou, viac komunikovať tieto ústavy."


Š. MIHINA: „Oni mi tvrdia, že už komunikovali. Ale ja mám pocit, že predsa len pod jednou strechou sa nájde väčší priestor na spoluprácu. A práve kolegovia z Výskumného ústavu živočíšnej výroby už navštívili Banskú Bystricu a našli veľmi veľa spoločných ciest. Teraz chystáme jeden spoločný projekt, v ktorom chceme využiť druhotné suroviny z potravinárskeho priemyslu. Cez výkrm dobytka, cez možno pastevný výkrm dobytka a následne až na kvalitné mäso, ktoré by sme radi uviedli na trh."


M. JURČO: „Pán profesor, často sa hovorí, že v poľnohospodárskom rezorte je málo peňazí. Napriek tomu, mnohé tieto výskumné ústavy sú veľmi úspešné, vyvíjajú veľmi úspešnú aktívnu činnosť. A o týchto projektoch sa neraz ani veľmi nevie. Prichádzajú tieto projekty aj do praxe z jednotlivých výskumných ústavov?"


Š. MIHINA: „Samotné rezortné úlohy sú podoprené zmluvami s užívateľmi výsledkov. To je tá formálna stránka. No a samozrejme, je treba sa opýtať užívateľov výsledkov, koľko poznatkov dostali od výskumných inštitúcií. Možno že ešte máme veľa medzier v marketingu. Čiže v predaji našich poznatkov, čo máte asi pravdu. No ale pri tom nedostatku peňazí, možno nám na marketingové oddelenie už nezostáva. Takže snáď tu by sme mali troška zapracovať a priviesť to do úspešného konca. To sa konštatuje teraz všeobecne vo výskume, nie len u nás, ale aj v Európe, že by sa malo ísť až do koncovky, do aplikácie. Že teda existuje, že máme výborný základný výskum, výborný aplikovaný výskum, potom jedna veľká jama, a potom je až užívateľská sféra. No a práve tú jamu by sme radi zaplnili. Uvidíme, ako sa nám to spoločne podarí."


M. JURČO: „Sú nejaké plány, že ako by sa to teda dalo?"


Š. MIHINA: „Zatiaľ sa snažíme diskutovať s ministerstvom školstva, ktoré je držiteľom peňazí na výskum, aby nás v tejto činnosti podporilo. Možno trocha nám pomáha aj Centrum vedecko-technických informácií, ktoré má na to naviazané projekty, ktoré práve hovoria o tej propagácii výskumu, o tej nadväznosti na prax. Čiže tam očakávame možno širšiu spoluprácu. Niektoré ústavy nášho centra mali zmluvu s Centrom vedecko-technických informácií, niektorí nie, ale myslím si, že nájdeme tam spoločnú reč a možnože bude zaujímavé vidieť, ako sa prejaví táto spolupráca." M. JURČO: „Spomeňme ešte niektoré také významné projekty, ktoré majú ten nadregionálny rámec v niektorých ústavoch."


Š. MIHINA: „Napríklad je zaujímavé sledovanie kvality pôdy. Tá je na Slovensku veľmi rôznorodá. Už samotný Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy má pracoviská na strednom Slovensku a má pracovisko aj na východnom Slovensku. Ale súčasne tam existuje na východnom Slovensku Výskumný ústav agroekológie, ktorý s ním úzko spolupracuje a určite bude ešte viac spolupracovať. Zaoberá sa predovšetkým technológiami takzvanými pôdoochrannými, ktoré majú vplyv na štruktúru pôdy. No a tá štruktúra pôdy je rozdielna, ja neviem, v Podunajskej nížine, úplne iná je na Považí. Už samotné územie Slovenska nám dáva taký predpoklad sa realizovať vo všetkých týchto cieľoch. Mojim úmyslom je navštíviť možno aj županov. Podľa mňa sa málo venujú rozvoju regiónu práve v poľnohospodárstve. Alebo možno tiež o tom, ja neviem ako oni, nevedia o nás. Takže tým by sme možnože rozšírili našu činnosť, prostredníctvom našich pracovísk, na iné regióny."


N. TURANCOVÁ: „O úlohách novovzniknutého Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra, ktoré od nového roka zastrešuje všetky rezortné výskumné ústavy, hovoril generálny riaditeľ Štefan MIHINA."

 

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o. (prepis vysielania)

(MI)

Kľúčové slová:
poľnohospodárske vedy, lesníctvo a rybárstvo

Odbory vedy a techniky:
Pôdohospodárske vedy

Tlač