Obnoviteľné zdroje energie a energetická účinnosť priemyselných procesov

17. 03. 2014

Platforma INNOVMAT, poznatková aliancia e-nspiration (www.enspiration.eu) a Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV Vás pozývajú na seminár o súčasnom vývoji v oblasti efektívneho využívania obnoviteľných zdrojov energie a s ním súvisiacom transfere poznatkov do priemyselnej praxe „Obnoviteľné zdroje energie a energetická účinnosť priemyselných procesov“.

Dátum: 27. marec 2014
Miesto: Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR), Lamačská cesta 8/A, Bratislava
Účasť na seminári je pre registrovaných a prijatých účastníkov bezplatná.
Registrácia: e-mail: ummsjerz@savba.sk
Jazyk: angličtina

prihlasovací formulár + program

pozvaní prednášajúci 

KONTAKT Dr. Ing. Jaroslav JERZ
Slovenská akadémia vied
Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV
E-mail: ummsjerz@savba.sk

Kľúčové slová:
semináre

Odbory vedy a techniky:
Technické vedy

Tlač