Otvorenie výstavy Jozef M. Petzval – podmaniteľ svetla

28. 03. 2014

Dňa 27. 3. 2014  sa v Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) uskutočnilo slávnostné otvorenie výstavy pod názvom Jozef M. Petzval – podmaniteľ svetla.


Podujatie nadväzuje na sériu výstav, ktorými NCP VaT postupne predstavuje verejnosti významné osobnosti slovenskej vedy a techniky. Po Aurelovi Stodolovi, Jozefovi Murgašovi a Samuelovi Mikovínim, budeme prezentovať svetovo uznávaného matematika, fyzika, vynálezcu a fotografa Jozefa M. Petzvala.   

Výstava sa koná v rámci implementácie národného projektu CVTI SR „Popularizácia vedy a techniky na Slovensku“ a je určená tak  odbornej, ako aj laickej verejnosti.

Otvorenie sa sa konalo vo štvrtok 27. 3. 2014 o 16.00 hod. v multifunkčnej miestnosti na prízemí v budove CVTI SR na Lamačskej ceste 8/A v Bratislave, za prítomnosti  zástupcov CVTI SR –  riaditeľky NCP VaT Mgr. A. Putalovej, kolegov z CVTI SR a NCP VaT, ako aj pozvaných hostí. Pozvanie na otvorenie prijal zástupca partnera výstavy, Peter Maráky PhDr., riaditeľ  STM – Múzea dopravy.

Úvodné slovo za CVTI SR – NCP VaT predniesla riaditeľka NCP VaT Mgr. Andrea Putalová a nasledoval za ním príhovor zástupcu OTT – RNDr. Jaroslava Noskoviča, PhD., (koordinátor aktivity 1.1 projektu NITT SK), ktorý predstavil súbežnú výstavku o činnosti nášho strediska PATLIB.

 

Cieľom výstavy je predstaviť velikána slovenskej vedy, rodáka zo Spiša Jozefa M. Petzvala, priblížiť jeho život, dielo a najmä tlmočiť jeho obrovský prínos do svetových dejín optiky a fotografickej techniky. Na výstave sa verejnosť prostredníctvom informačných panelov dozvie o jeho prínose v oblasti geometrickej optiky, o jeho matematických prepočtoch teórie zrkadliacich plôch, o histórii legendárneho Petzvalovho objektívu, ale aj o využití Petzvalovho ďalekohľadu v astronómii na fotografovanie hviezdnej oblohy a prvých snímok Mesiaca v roku 1865.

Výstava, ktorú organizuje Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti (NCP VaT) pri Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v spolupráci s Múzeom J. M. Petzvala v Spišskej Belej, potrvá od 27. 3. – 31. 8. 2014.

Pre návštevníkov je otvorená v pracovných dňoch od 9.00 – 18.00 hod.

Viac informácií o projekte nájdete na stránke www.ncpvat.sk a http://popvat.cvtisr.sk/.

 

 

Spracovala Mgr. Mária Izakovičová

 Foto: Ing. Alena Oravcová

Fotogaléria na portáli NCP VaT

Kľúčové slová:
výstavy, fyzikálne vedy, vynálezy

Odbory vedy a techniky:
Technické vedy

Jozef M. Petzval – podmaniteľ svetla

Tlač